'Maks. 4.000 hjemløse i 2020', lød målet: Men i dag lever 6.400 på gaden

Trods politiske løfter er det ikke lykkedes at skaffe flere boliger til hjemløse.

Social- og indenrigsminister Astrid, Kragh (S) mødte forleden formand for de hjemløses organisation i Trekantområdet Henrik Nørgaard Christensen. (Foto: Søren Rahbek/DR)

I 2020 skal antallet af hjemløse højst være 4.000 personer.

Sådan lød målet fra den daværende regering i 2013.

Men realiteten er, at 6.431 mennesker i dag står uden bolig.

Derfor sad social- og indenrigsminister Astrid Kragh (S) i går i åbent samråd, efter Alternativets Torben Gejl havde indkaldt hende.

Hos Landsorganisationen for Hjemløse overrasker det ikke forkvinde Christina Strauss, at antallet at hjemløse er steget i stedet for at falde.

- Det er ikke nok at beslutte en målsætning, hvis man ikke sætter ind med massiv hjælp, siger Christina Strauss.

For hjemløshed handler ikke kun om et sted at bo; mange hjemløse er også misbrugere og psykiatriske patienter.

- Man er nødt til at tage fat i de her misbrugsproblemer, man er nødt til at tage fat i psykiatrien, og man er nødt til at sørge for, at der er boliger til rådighed, siger Christina Strauss.

Hjemløse slås med misbrug og psykisk sygdom

Det bakkes op af formanden for de hjemløses organisation i Trekantområdet, Henrik Nørgaard Christensen.

Han siger, at mange af de hjemløse har både misbrug af for eksempel stoffer og alkohol og psykiske problemer at slås med.

  • Social- og indenrigsminister Astrid Kragh (S) på rundvisning i Vejle af Henrik Nørgaard Christensen. Han er 53 år og har været misbruger en stor del af sit liv. Nu er han guide i Gadens Stemmer, der blandt andet viser rundt i de mere ukendte dele af byerne.
  • Henrik Nørgaard Christensen fortæller om sit eget liv som misbruger. Han viser rundt i Vejles mere ukendte kvarterer, blandt andet ved Højbanen, hvor byens misbrugere holdt til i mange år.
1 / 2

Når de henvender sig på et misbrugscenter, får de at vide, at de er for psykisk syge til at få behandling. Og når de opsøger psykiatrisk behandling, lyder beskeden, at deres misbrug er for stort til, at de kan få behandling, fortæller Henrik Nørgaard Christensen.

- Hvem skal så hjælpe dem? Det er et stort problem, synes jeg, siger han.

I den her uge besøgte social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) Trekantområdet, hvor hun talte med repræsentanter for de hjemløse.

Hun vil gerne reducere antallet af hjemløse, men også andre typer af udsatte danskere.

- Det kræver, at der er billige boliger nok, og at vi bliver bedre til at hjælpe folk med misbrug og psykisk sygdom, så de ikke falder igennem systemet som i dag, lød det fra Astrid Krag.

Claus kom på ret køl

28-årige Claus Christoffersen fra Fredericia er tidligere hjemløs og misbruger. Han ved, at det er svært at finde en billig lejlighed.

For eksempel kan et indskud til en bolig være op til seks måneders husleje.

- Og i de tilfælde siger kommunen mange gange nej til at hjælpe, siger Claus Christoffersen.

Han var heldig at få hjælp af en sagsbehandler og en boligforening, så han nu har sin egen lejlighed. Og det er vigtigt, hvis hjemløse skal videre i livet, siger han.

- Det har givet mig ro på, og jeg kan begynde at fokusere på uddannelse og fremtiden, siger Claus Christoffersen.

Han skal nu i gang med 10. klasse og regner med at starte på pædagoguddannelsen om et år.

Samarbejde får folk væk fra gaderne

I Fredericia er man lykkedes med at skaffe hjemløse tag over hovedet.

Bjarne Dahlmann, der er leder af Kirkens Korshær i Fredericia, fortæller, at det før i tiden kunne være en svær opgave som hjemløs at finde ud af, hvor man skulle henvende sig for at få hjælp.

Men de sidste tre år har kommunens medarbejdere hurtigt taget fat i borgere, som havner på forsorgshjem eller et krisecenter. Samtidig bliver borgerne fulgt tættere af en sagsbehandler, så de kan forhindre en permanent hjemløshed.

Det har reduceret antallet af hjemløse med 30 procent.

Og hans erfaring er, at det gælder om at hjælpe så hurtigt som muligt.

- Jo kortere tid, man er hjemløs, jo nemmere er det at hjælpe vedkommende igen, siger Bjarne Dahlmann.

Vil ikke sætte nyt mål-tal

Under samrådet i går forklarede social- og indenrigsminister Astrid Krag, at regeringen og Kommunernes Landsforening sammen skal finde ud af, hvordan der kan komme en bedre sammenhæng mellem kvalitet i tilbuddene til hjemløse, takster og den øvrige hjælp til borgerne.

Men hun vil ikke sætte tal på, hvor mange hjemløse, der må være i Danmark i fremtiden.

- Den tidligere socialdemokratisk ledede regering satte jo også et måltal, og vi må bare konstatere, at virkeligheden ikke tog sig meget af det tal, siger Astrid Krag (S).

Samtidig understreger hun, at Boligministeriet har en nøglerolle, hvis der skal være færre hjemløse i fremtiden.

- Det er noget, vi bliver nødt til at løse i fællesskab, siger Astrid Krag.