Markant flere borgere end forventet strømmer til lægetjek i Grindsted: Over 250 vil undersøges for forureningseffekter

Myndighederne forventede, at mellem 25 og 60 personer ville have et lægetjek.

Der er så mange fra Grindsted, der har meldt sig til et lægetjek for at få undersøgt deres symptomer på forureningsrelaterede sygdomme, at der nu skal ansættes en læge ekstra. Og tidsrummet, hvor der foretages undersøgelser, bliver forlænget.

Siden muligheden blev åbnet i februar, har 257 personer meldt sig til en undersøgelse. Det er markant flere end de mellem 25 til 60 personer, som myndighederne ellers havde forestillet sig.

Undersøgelsen skal kortlægge de mulige sundhedsmæssige konsekvenser af forureningen i Grindsted, der stammer fra hundredtusindvis af liter spildevand samt kemikalieaffald – som gennem årtier er blevet dumpet i byen.

- Det kommer nok lidt bag på os, at vi er oppe i det antal. Det fortæller, at der er en reel bekymring i befolkningen, siger cheflæge Lars Skadhauge, der er projektansvarlig på Borgerundersøgelsen i Grindsted.

Omkring 10.000 borgere er blevet inviteret til undersøgelserne, hvor de kan svare på, hvordan deres helbred er.

Vigtig at undersøge sammenhænge

Interessen for at blive undersøgt for forureningsrelateret sygdom findes ikke kun hos de mennesker, der bor i Grindsted i dag.

En af dem, der gerne vil deltage i undersøgelsen, er 60-årige Hanna Vesterager, der boede i Grindsted i sin ungdom, men nu bor i Oslo - og lider af skader på centralnervesystemet, som hun selv forbinder med forureningen.

"Jeg er villig til at rejse til Grindsted sygehus for at gennemføre målingerne, men jeg havde dog håbet, at det kunne gøres digitalt," siger Hanna Vesterager.

- Det er vigtigt at bidrage til, at det bliver dokumenteret og undersøgt godt nok, at der er en potentiel sammenhæng mellem giftstoffer, tungmetaller og alvorlig cancersygdom og neurologiske sygdomme, forklarer Hanna Vesterager, der til daglig arbejder som seniorinspektør i det norske arbejdstilsyn.

Ud over hendes egne lidelser, frygter hun at flere af hendes familiemedlemmer også kan have været påvirket af forureningen i Grindsted.

- Der er jo en potentiel årsagssammenhæng, derfor er det vigtigt for mig - og der er ganske mange i min familie fra Grindsted, som har haft - og er døde af - cancer, som er opvokset i området, og det skærper også min interesse, siger hun.

På trods af at det både koster tid og tid penge at tage rejsen fra Oslo til Grindsted, så vil Hanna Vesterager meget gerne deltage i undersøgelserne, men hun ærgrer sig dog over, at lægeundersøgelserne ikke kan klares digitalt.

Afliv bekymringerne

Lægeundersøgelsen er en af tre nye sundhedsundersøgelser i Grindsted, der er sat i gang for at forsøge at afdække, om den store generationsforurening efter Grindstedværket gør folk i byen syge.

Den socialdemokratiske formand for sundhedsudvalget i Region Syddanmark, Mette With Hagensen, ser dog ikke nødvendigvis det uventede store antal tilmeldte borgere som et udtryk for, at bekymringen i byen er større, end man troede.

- Det er også interesse, vil jeg tro. Derfor er det vigtigt, at vi tager det alvorligt. Er de her borgere bekymrede, jamen, så skal de selvfølgelig undersøges, siger Mette With Hagensen og fortsætter:

- Det er jo også en af årsagerne til, at vi har sat undersøgelsen i gang for at få aflivet den eventuelle bekymring, der måtte være.

På trods af at myndighederne kun forventede, at mellem 25 og 60 personer ville melde deres ankomst til lægetjek, mens nu er 257 tilmeldt, mener Mette With Hagensen ikke, at Region Syddanmark har undervurderet sagens alvor.

- Det er altid svært at vide, hvor mange der har en mistanke om symptomer eller sygdom på grund af forureningen, så det bud har så været for lavt, siger hun.

Lægeundersøgelserne og den efterfølgende analyse forventes at være færdig i efteråret. Region Syddanmark har tidligere fået lavet en registerbaseret undersøgelse, der i 2020 konkluderede, at borgerne i Grindsted ikke er mere syge end andre. DR kunne dog senere afsløre, at to forskere fra regionens rådgivende gruppe kraftigt protesterede mod den konklusion. Den protest blev dog hverken fortalt til politikere eller borgere.