Medvind til udenlandske flag i Danmark: Eksperter sår tvivl om flagforbud

Juraeksperter stiller spørgsmålstegn ved det juridiske grundlag for forbuddet mod at flage med udenlandske flag.

Rikke Hedegaard fik i foråret besked om, at hun ville få en bøde, hvis hun ikke pillede det amerikanske flag ned fra familiens flagstang. (© (c) DR)

Familien Hedegaard fra Nørre Bjert ved Kolding fik i foråret besked på at pille det amerikanske flag ned fra deres flagstang efter en politianmeldelse og et besøg fra politiet.

Blev flaget ikke pillet ned, ville Rikke Hedegaard og familien få en bøde, lød det.

Men nu sår to juraeksperter tvivl om det juridiske grundlag for at håndhæve reglen om, at der ikke må flages med de fleste udenlandske flag i Danmark uden en særlig tilladelse.

Forbuddet er nemlig ikke indskrevet i en lov, lyder det. Det er kun i en gammel bekendtgørelse fra 1915, udstedt af den daværende justitsminister, Carl Theodor Zahle, at man kan finde forbuddet mod at flage med eksotiske flag.

Højesteretsdommer Jens Peter Christensen stillede i søndags i Jyllands-Posten, spørgsmålstegn ved, om den gamle bekendtgørelse reelt kan bruges til at dømme ud fra i dag.

- Problemet er, at en minister normalt kun kan udstede bekendtgørelser, hvis ministeren er bemyndiget i en lov. Men en sådan lov har vi ikke for flagning. Hvordan kan forbuddet så gælde? Spørger han.

Og nu bliver han bakket op af juraprofessor ved Aarhus Universitet, Jørgen Albæk Jensen.

- Problemet er, at det normalt skal stå i en lov, at man kan straffe folk. Det gør det ikke i det her tilfælde. Det står i en gammel bekendtgørelse fra 1915, siger han.

Hos familien Hedegaard giver eksperternes udmelding håb for, at familiens flagstang atter kan tages i brug.

- Vi bruger ikke Dannebrog overhovedet, og det har ikke noget at gøre med, at jeg ikke føler mig dansk, siger Rikke Hedegaard.

Flagregler for udenlandske flag i Danmark

  • Det er som udgangspunkt forbudt at hejse et andet flag end Dannebrog i Danmark.

  • Forbuddet omfatter dog ikke fremmede staters gesandter (folk, der er udsendt af en anden stat og opholder sig her som officiel repræsentant for deres land), konsuler og vicekonsuler.

  • Forbuddet omfatter heller ikke personer, der har fået tilladelse til at hejse en anden stats flag. Der kan søges tilladelse ved det lokale politi.

  • Som regel betinges tilladelserne af, at der samtidig flages med et dansk flag af mindst samme størrelse og anbragt på en ikke mindre fremtrædende plads. Betingelsen kan fraviges i tilfælde, hvor ansøgeren kun har én flagstang.

  • Det er tilladt at hejse det grønlandske, færøske, finske, islandske, norske og svenske flag uden at indhente en særlig tilladelse. Derudover over må man flage med FN- og EU-flaget uden en særlig tilladelse.

  • Kilde: Justitsministeriet

Facebook
Twitter