Mere gødning gavner gårdejere og grønsager

Landmænd vil gerne gøde mere til gavn for afgrøder og økonomi, og lover at det ikke vil belaste miljøet. Politikerne ser positivt på forslaget.

Landmænd fra Kolding forsøger i dag at overbevise politikere i Folketinget om, at det vil give god mening at gøde mere - uden at det går ud over miljøet. (Foto: © Erik Poulsen)

Lad os bruge mere gødning. Det giver mere og bedre mad til mennesker og dyr. Og det kan gøres uden at svine miljøet til.

Det forslag har fire landmænd fra Kolding Herreds Landbrugsforening med når de i dag torsdag mødes med Folketingets Erhvervs- og Vækstudvalg. Politikerne i udvalget synes som udgangspunkt godt om forslaget.

Plads inden for reglerne

Og er der politisk vilje til det, så mener landmændene, at der er plads til det inden for reglerne, mener en af landmændene, der i dag er med i København, Hans Peter Hansen fra Vejen.

- Vi ligger under de krav, som vi er blevet stillet. Så hvorfor skal vi ligge så langt under, når det skader vores økonomi, vores lyst til at være landmænd og vores dyr, siger Hans Peter Hansen.

Han peger for eksempel på, at det er nødvendigt at importere foder lang vejs fra, for at fodre danske malkekøer.

Landmænd kan have pointe

Seniorforsker ved Aarhus Universitets afdeling for Agroøkologi, Christen Børgesen mener, at landmændene kan have en pointe.

- Det kan være rigtigt i de situationer, hvor deres marker ligger i et område, hvor jorden er meget robust for nitratudvaskning. Kendskabet til robusthed har vi ikke på markniveau, så vi kender det reelt ikke, siger Christen Børgesen.

Hidtil har forskerne arbejdet i meget større enheder, når det kommer til jordbundsforhold og vandafledning, så skal robustheden kortlægges på den enkelte mark, så venter der et stort arbejde. 

Politikere i princippet enige

Politikere fra begge fløje på Christiansborg er i princippet enige med Kolding Herreds Landbrugsforening.

SF's Steen Gade går så langt som til at kalde forslaget for SF-politik.   - Mere målrettet regulering betyder en regulering, der går direkte på den enkelte mark, og dens vilkår. Det er jo noget som SF har arbejdet for i årevis, og da vi fik ny regering fik så håndslag på, at der skal laves en model for at lave sådan en regulering, siger Steen Gade.

Også på den anden fløj er der i princippet opbakning til landmændene fra Kolding-egnen, siger Hans Kristian Skibby fra Dansk Folkeparti, der lige som Steen Gade sidder i Folketingets Udvalg for Erhverv og Vækst, som landmændene skal mødes med i dag. Han mener, at der skal tages hensyn til hvilken jordtype, der er tale om, når der skal laves aftaler om, hvor meget gødning, der må bringes ud på markerne.

Forskel på jorde

- Hvis du er landmand i et område, hvor der er fed lerjord i forhold til en let sandjord, så er der forskellige muligheder for at gøde, siger Hans Kristian Skibby.

Landmændene fra Kolding peger på, at mere gødning ikke kun er til gavn for den enkelte landmand. Samfundsøkonomien vil også blive styrket med 2,7 mia. kroner.