Minister sender bolden videre: Mange læger har ’uacceptabel’ indstilling til cannabis-forsøg

Det går godt med forsøget med medicinsk cannabis, fastholder sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der efterlyser en anden indstilling hos flere læger.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby besøgte mandag d. 21. august 2017 Møllerup Gods på Djursland for at se produktionen af hamp på godset. (foto: Henning Bagger / Scanpix 2017) (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Mens patienter og patientforeninger fortsat mener, at forsøgsordningen med medicinsk cannabis er yderst mangelfuld, fastholder sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), at det går godt med ordningen.

- Jeg oplever sådan set, at den er kommet godt i gang. Den har været i gang i mindre end et halvt år, og vi er oppe på, at langt over 400 patienter har fået medicinsk cannabis. De første forventninger var, at vi ville nå op over 500 patienter på det første år, så set i det lys synes jeg sådan set, at det overordnet går godt, siger Ellen Trane Nørby (V).

Flere patienter og foreninger har fortalt, hvordan lægers manglende vilje til at udskrive medicinsk cannabis skubber dem ud på det sorte marked for at få fat i cannabis til medicinsk brug.

- Det er jo det, forsøgsordningen skal være med til at undgå. Når jeg siger, at jeg synes, det overordnet går godt, betyder det jo ikke, at jeg synes, at alt er perfekt, og at der ikke kan være problemer, siger Ellen Trane Nørby.

- Vi har godt vidst fra start, at lægerne var imod, men alligevel ser vi, at der er 135 praktiserende læger, der har udskrevet medicinsk cannabis. Det, synes jeg, viser, at ordningen er ved at komme i gang, siger hun.

Kritiserer lægerne

Ministeren retter i stedet kritik mod mange af de praktiserende læger. Et bredt udsnit af de praktiserende læger i Danmark har fra begyndelsen afvist at udskrive medicinsk cannabis, da de ikke vil tage ansvar for en behandling, de ikke har erfaring med.

Men den holder ikke, mener sundhedsministeren.

- Det, jeg synes er uacceptabelt, er, når læger enten af ideologiske grunde eller af andre grunde ikke vil gå ind i et konkret patientforløb og vurdere, om medicinsk cannabis er gavnligt. At man ikke, hvis man selv er på usikker grund, tager fat i nogle af de kollegaer, man ved, arbejder med det og henviser sine patienter dertil, siger Ellen Trane Nørby (V).

Ifølge Ellen Trane Nørby møder patienter ofte en på forhånd lukket dør, når de henvender sig til deres egen læge om medicinsk cannabis.

Det er for så vidt også rigtigt nok, siger Anders Beich, der er formand for Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM). Men han afviser kategorisk, at der skulle være ideologiske grunde til, at lægerne ikke vil udskrive medicinsk cannabis.

- Der er ikke nogen ideologiske årsager her. Der er nogle faglige årsager til, at vi ikke synes, at cannabis hører hjemme hos alle Danmarks læger. Det er ikke patientens eller politikernes ønsker, der afgør, hvordan patienten skal behandles. Det er patientens behov på baggrund af en lægefaglig vurdering, der afgør det, siger Anders Beich.

Kritikken af lægerne kommer ikke alene fra sundhedsministeren. Også Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt ærgrer sig over, at flertallet af læger ikke vil udskrive medicinsk cannabis.

- Jeg synes, det er utrolig trist, at vi har praktiserende læger, der ikke vil udskrive medicinsk cannabis, når man nu politisk har bestemt, at det er noget, vi vil afprøve, siger hun.

Blår i øjnene

Men hos Dansk Selskab for Almen Medicin ærgrer formand Anders Beich sig over, at man nu har en forsøgsordning, som lægerne overhovedet ikke har været med til at udfærdige.

- Vi har overhovedet ikke være inddraget. Politikerne har stukket befolkningen blår i øjnene – både ved at give en forventning om, at der er tale om mirakelmedicin, hvilket der ikke er, men også ved at sige, at sundhedsvæsenet skulle være gearet til at håndtere medicinsk cannabis. Det er også forkert, siger Anders Beich.

Nu håber formanden, at rammerne for forsøgsordningen kan ændres, men han er ikke videre optimistisk.

- Politikerne tør jo ikke trække noget tilbage og se i øjnene, at de har fejlet. Nu bør vi skabe nogle centre ude i landet, hvor læger, der har interesse i at behandle med medicinsk cannabis, kan tage patienter ind. Man er nødt til at investere i, at det samles på få hænder, og der sker noget systematisk erfaringsopsamling, siger Anders Beich.