Motorveje til fisk får bestandene til at buldre frem

Kommunerne er i fuld gang med at restaurere vandløb. Især når spærringer bliver fjernet kommer der gang i fiskeynglen.

Staten har sammen med EU lavet vandplaner, som kræver, at store spærringer skal fjernes, så der kommer fri passage i vandløbene. (Foto: Annette Jespersen/DR Trekanten)

Flere og flere laks og ørreder springer frit i vandløbene, efter at der for alvor er kommet gang i restaureringerne af de danske vandløb.

Et af de helt nye projekter er ved Brøndsted Mølle i Børkop ved Vejle.

Her har kommunen fjernet en 3,5 meter høj opstemning, der har forhindret fisk og smådyr i at vandre frit. Samtidig har kommunens folk smidt 2.000 ton sten ud.

- Med den her løsning er der skabt fri adgang til 22 kilometer frit vandløb, fortæller formanden for natur og miljøudvalget i Vejle Kommune, Søren Peschardt (S).

Staten har sammen med EU lavet vandplaner, som kræver, at store spærringer skal fjernes, så der kommer fri passage i vandløbene. Arbejdet gik for alvor i gang i 2012, og sportsfiskerne kan tydeligt se, at det især giver bonus, når opstemningerne bliver fjernet.

- Fiskebestandene er buldret frem, fordi fiskene kan svømme fra gydeområderne og ud til havet og tilbage igen. Det er relativt nyt og har givet fantastiske resultater, siger Kaare Ebert, biolog hos Danmarks Sportsfiskerforbund i Vingsted.

DTU Aqua i Silkeborg holder nøje øje med, hvor mange fisk, der er i de danske vandløb, og her kan fiskeplejekonsulent Jan Nielsen tydeligt se, at fri passage betyder rigtig meget.

Kvak Møllebæk ved Vejle er et godt eksempel: Her blev der fjernet en gammel vandmølle for 25 år siden og lavet en omfartsvej, så fiskene kan svømme frit.

Det har sendt fiskevandet helt op i superligaen som det, biologerne kalder høj økologisk tilstand.

Ifølge planerne skal alle spærringer i store og små vandløb være fjernet inden 2027.

FacebookTwitter