Muslimsk friskole mistænkt for ikke at underrette om børn der udsættes for vold

Vejle Kommune frygter, at den muslimske friskole i byen ikke underretter om sager hvor børn mistrives.

Den muslimske friskole, Vejle Privatskole, er under mistanke for at ignorere vold mod børn, der foregår i hjemmet. (© Colourbox)

Den muslimske friskole, Vejle Privatskole, er under mistanke for ikke at underrette om vold og omsorgssvigt mod skolens elever.

Baggrunden er blandt andet en konkret sag, hvor Vejle Kommune modtog en underretning fra Kolding Skadestue om en af friskolens elever.

Det fortæller kommunens børne- og ungedirektør Claus Svold.

- I juni 2016 får vi en underretning om en elev, der går på skolen, og får i forbindelse med, at vi kigger på sagen, det indtryk, at skolens leder har været bekendt med forholdene i hjemmet, siger han.

Ansatte på privatskoler har en skærpet indberetningspligt, hvis de oplever, at et barn har brug for støtte.

Men den underretningspligt tager skolen ikke alvorligt nok, lyder Vejle Kommunes mistanke.

- Vi synes, at vi får relativt få underretninger fra Vejle Privatskole, og det gør så, at vi retter henvendelse til dem for at sige, at vi er bekymrede for, hvorvidt de kender de regler, de er underlagt, hvor de har en skærpet pligt til at underrette om børn, der mistrives, siger han.

I slutningen af marts i år modtog kommunen et anonymt brev fra en borger, der skrev, at nogle børn på skolen bliver udsat for omsorgssvigt i hjemmet, og at skolens leder har forbudt personalet at lave indberetninger af hensyn til skolens ry.

Børne- og ungechef Claus Svold understreger, at man ikke ved om påstandene i brevet er korrekte. Men Vejle Kommune valgte efter henvendelsen fra borgeren at sende en indberetning til Undervisningsministeriet, der nu har udvalgt Vejle Privatskole til et ekstra tilsyn.

Vejle Privatskole, der har 178 elever på skolen og 36 børn i børnehaven, har ikke ønsket at blive interviewet om sagen.

Facebook
Twitter