Nu skal udsivning af gift til Grindsted Å stoppes: 'Det er et kæmpe skridt '

I mere end 50 år har Grindsteds borgere levet med en alvorlig forurening af grundvandet.

Forurening siver med grundvandet under Grindsted by og ud i byens å. Nu skal ingeniører prøve at stoppe forureningen, inden den løber ud i åen.

Nu kan borgerne i Grindsted se frem til konkret handling.

Efter års målinger er Region Syddanmark nu klar til at forsøge at fjerne noget af forureningen med vinylklorid fra undergrunden i Grindsted.

Og formanden for regionens miljøudvalg Jørn Lehmann Petersen (S) sparer ikke på de store ord. Han mener, at det er en meget vigtig politisk beslutning at sætte gang i oprydningen.

- Det er et kæmpe skridt for den fremtidige forureningsbekæmpelse, siger han.

Alle partierne i Region Syddanmark bortset fra Enhedslisten blev enige om et budgetforlig, der vil sende ti millioner kroner til oprydning i Grindsted - det er de penge, som man nu har besluttet at bruge af.

I løbet af kort tid går rådgivningsvirksomheden Cowi i gang med et pilotprojekt, der forhåbentlig kan bremse noget af forureningen, inden den ender i Grindsted Å.

- Vi har talt og talt om Grindsted i rigtig mange år, også før min tid. Og konklusionen er hver gang blevet, at vi lader det ligge. Men nu mener jeg, at det er tid til, at vi kan sætte gang i en egentlig afværgeforanstaltning, siger Jørn Lehmann Petersen.

Bruger metode fra Kærgård klitplantage

Regionen håber, at ingeniørerne kan bruge erfaringerne fra Kærgård Klitplantage, hvor der også er en større oprydning i gang.

Her har ingeniører boret rør ned i jorden, som kan sprøjte kemiske og biologiske stoffer ud for at fjerne forureningen i jorden.

- Det har faktisk vist nogle rigtig lovende resultater, siger Jørn Lehmann Petersen.

Han håber, at et forsøgsanlæg, der skal mindske forureningen, kan være i drift i december i år.

Forureningen strømmer med grundvandet til Grindsted Å

Vinylklorid er et nedbrydningsprodukt, som stammer fra klorerede opløsningsmidler.

Den mest koncentrerede del af forureningen strømmer under byen med grundvandet til Grindsted Å over en kort strækning med i alt 100 kilo om året.

Ser man derimod på hele den strækning af åen, der er påvirket af forureningen, er den samlede mængde 235 kilo om året.

Stoffet er kræftfremkaldende og stammer fra produktionen af blandt andet sovepiller, nervemedicin, vitaminpiller og antibiotika på fabrikken Grindstedværket.

Ud over at deponere de giftige stoffer i Grindsted by, blev en stor del af det også kørt til Kærgård Klitplantage ved Vesterhavet og dumpet i store gruber.

Deponeringen stoppede i løbet af 1970´erne.