Ny undersøgelse: Lad landmændene tænde for vandhanerne

En ny undersøgelse åbner mulighed for, at landmænd kan vande mere, uden at det går ud over miljøet.

Undersøgelse viser, at landmændene i visse områder kan vande mere uden at skade vandløbene. (Foto: Colourbox)

Hver sommer støder mange landmænd på loftet for, hvor meget grundvand de må give deres marker. Mange af dem vil nemlig gerne bruge mere, men for at beskytte vandløbene er der sat grænser på.

Nu kommer en ny undersøgelse fra instituttet GEUS umiddelbart landmændene til gavn.

Instituttet, der laver geologiske undersøgelser i Danmark og Grønland, har undersøgt sagen og vurderer, at landmændene godt kan bruge mere vand, uden det skader vores vandløb.

Giver gode argumenter

Det glæder Bjarne Larsen, der er formand for Jysk Landbrug. Han driver samtidig et landbrug i Hejnsvig i Billund Kommune, og derfor har han brug for gode argumenter overfor kommune og region.

- Argumentationen har været, at vandmiljøet ikke kunne bære, at vi pumpede mere vand op. Rapporten viser, at det ikke er tilfældet, siger Bjarne Larsen.

Mulighed for at bruge mere vand

Det er seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen fra GEUS, der har stået i spidsen for undersøgelsen.

Han mener, der skal flere undersøgelser til, men umiddelbart ser det godt ud for landmændene.

- Det ser ikke ud til, at der vil være et væsentligt større antal vandløb, der vil få reduceret økologisk tilstand, siger Hans Jørgen Henriksen.

Godt nyt for Vestjylland

Ifølge Bjarne Larsen er det især de vestjyske landmænd, der har behov for at kunne vande mere i tørre perioder, og det kan de altså muligvis få lov til, siger Hans Jørgen Henriksen:

- Hvis de resultater er holdbare og valide efter flere undersøgelser, mener jeg, at man kan indvinde mere vand i en hel del områder, siger seniorrådgiveren.