Nye pladser i psykiatrien står tomme trods pladsmangel: Det er en skandale

15 nye sengepladser kan se frem til at stå tomme. Pris: 70.000 kroner i døgnet.

(Foto: Brian Berg © Scanpix)

Fem drab på ansatte på kommunale bosteder begået af psykisk syge i årene 2012 til 2016.

Det er den tragiske baggrund for, at Folketinget sidste år besluttede at oprette særlige pladser på landets psykiatriske sygehuse for patienter med aggressiv adfærd.

De første 15 pladser i landet bliver tilgængelige i Vejle den 1. marts.

Men meget tyder på, at pladserne står tomme, når afsnittet åbner. Der er nemlig ingen kommuner, der har henvist patienter til den nye afdeling.

- Det er jo virkelig en skandale, siger Gitte Frederiksen (V), udvalgsformand for voksenudvalget i Vejle Kommune og medlem af regionsrådet.

- Der mangler psykiatriske pladser rundt omkring. Der er mennesker, der venter på en plads, og så laver man noget, der måske kommer til at stå tomt. Det er ikke i orden. Der må ikke gå mere end højest 14 dage, så skal der findes en løsning på det her, siger Gitte Frederiksen.

Koster 70.000 kroner i døgnet

De 15 nyoprettede pladser tilbyder speciel behandling til patienter, der kæmper med psykisk sygdom, misbrug og aggressiv adfærd på én gang.

Og den slags patienter er der rent faktisk mange af, fortæller funktionsleder på psykiatrisk sygehus i Vejle, Hanne Kristiansen. Alligevel er der intet, der tyder på, at pladserne bliver taget i brug foreløbig.

- Lige nu har vi ikke nogen patienter visiteret. Vi har faktisk visitationsmøde hver onsdag, og mødet bliver aflyst på baggrund af, at der ingen henvisninger ligger til os, siger hun.

Afdelingen koster cirka 70.000 kroner i døgnet - den udgift betaler de 22 kommuner i Region Syddanmark hovedparten af.

Der er ansat 36 personer til de 15 pladser, og de ansatte må kun bruges på den afdeling - uanset om der er patienter eller ej.

Frivillig ordning

Umiddelbart er der to forklaringer på, hvorfor de nyoprettede pladser ikke bliver taget i brug.

For det første er det undtagen i meget særlige tilfælde frivilligt for borgerne, om de vil følge behandlingen. Kommunen kan henstille til, at en borger bliver indlagt på en af pladserne, men det står ofte borgeren frit for at sige nej. Og det gør mange af de mennesker, der både kæmper med psykisk sygdom og et misbrug.

- Der, hvor vi har brug for det, er i forhold til der, hvor tingene eskalerer. Og hvis vi ikke har pladser, hvor man kan få folk hen med tvang, har jeg meget svært ved at se, at vi reelt kan bruge dem, siger udvalgsformand Gitte Frederiksen (V).

Jeg tror, man har brugt en masse penge på en konstruktion, som jeg tvivler meget på kommer til at fungere.

Ida Damborg, regionsrådsmedlem

Samtidig koster det mange penge at bruge pladserne. Reglerne er nemlig skruet sådan sammen, at selv hvis en patient tager imod tilbuddet om behandling, skal der stadig stå et andet kommunalt tilbud åbent for patienten.

HANDLINGSPLAN TIL FOREBYGGELSE AF VOLD PÅ BOTILBUD 2017 TIL 2020

* 277 millioner: 150 pladser på nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger i alle fem regioner.

* 57 millioner: Pulje for bedre sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning.

* 8 millioner: Undervisning om patienter med psykisk lidelse og misbrug. Det sker i 2017-18.

* 27,4 millioner: Indsatsteam skal forebygge vold på botilbud.

* 17 millioner: Der ansættes fast læge på botilbud for psykiatriske patienter.

* 6 millioner: Øget samarbejde og koordinering mellem tilsyn.

* 6,3 millioner: Justerede regler for flytning af borgere med psykiske lidelser.

* Kilde: Sundheds - og Ældreministeriet

- Det er den tryghed, man har, hvis man skal et andet sted hen i en periode, så har man brug for at have et sted at komme tilbage til, så det er jo en dobbelt plads, man tager i den periode, siger Gitte Frederiksen (V).

SIND ville bruge pengene anderledes

SF i Region Syddanmark er bange for, at man har skudt sig selv i foden med den nye ordning. Det siger regionsrådsmedlem Ida Damborg (SF).

- Jeg tror, man har brugt en masse penge på en konstruktion, som jeg tvivler meget på kommer til at fungere, siger hun.

I de psykiske syges forening, SIND, forstår man også godt, at pladserne formentlig kommer til at stå tomme.

De så hellere, at pengene gik til almindelige sengepladser på psykiatriske afdelinger fremfor en afdeling som denne, der favner både misbrug og psykisk sygdom. Det siger næstformand Kristian Bennedsen.

- Vi havde klart foretrukket, at pengene var blevet brugt i den almindelige psykiatri. Vi oplever ved episoder, der ender voldsomt med kriminalitet eller vold, at folk har henvendt sig både to og tre gange og bedt om at blive indskrevet, siger Kristian Bennedsen.

De 15 pladser, der åbner i Vejle, er blot 15 ud af 150 af den type sengepladser, der skal åbnes på landsplan.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på trekanten@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.