Ørrederne myldrer tilbage i vandløb: Det er dejlig at se

Fjernelse af tidligere tiders opstemninger har fået havørrederne til at finde tilbage i landets åer.

Ørreder i Kolding Å-systemet bliver fanget og målt. Undersøgelsen af bestanden ventes at vise, at der er kommet mange flere fisk i åen. (Foto: Jonas Guldberg © dr)

Det er begyndt at vrimle med ørreder i de danske åer, efter at kommunerne har sat mange vandløbsprojekter i søen.

Det er blandet andet opstemninger fra tidligere tiders vandmøller, der bliver fjernet, og det har ørrederne fundet ud af, fortæller fiskeritekniker Jørgen Mikkelsen fra DTU Aqua.

Lige nu er han i gang med at tælle, hvor mange ørreder der er i vandløbene i Kolding Kommune.

Det er noget, der bliver gjort i alle kommuner cirka én gang hvert niende år, og Jørgen Mikkelsen kan se en tydelig positiv effekt af de mange vandløbsprojekter over hele landet.

- Her i Kolding har man fjernet en spærring i Vester Nebel Å, som i mange år har forhindret havørreder i at trække derop og bruge det som gydeområde. Det kan de så nu, og det ser vi en stor effekt af, siger fiskeriteknikeren.

Hans umiddelbare vurdering er, at tætheden af ørreder i Vester Nebel Å er 10 gange så tæt, som i 2008, hvor der sidst blev talt fisk.

I videoen her kan du se, hvordan fiskene i åen fanges og måles.

Arbejdet med at tælle fisk i Koldings vandløb bliver fulgt tæt af Kolding Sportsfiskerforening, hvor formand Torben Lindholst glæder sig over de foreløbige resultater.

- Det er dejlig at se. Vi har gjort et stort arbejde og har en vandplejegruppe, som laver arbejdet. Det er rart at se, at deres arbejde bærer frugt, siger han.

I nabokommunen Vejle er der også gode erfaringer med genopretning af vandløb.

- Effekten af projekterne ses meget hurtigt. Allerede når entreprenøren arbejder, ser vi ofte, at fiskene begynder at vandre, fortæller ingeniør i Vejle Kommune, Paul Landsfelt.

Den endelige rapport om fiskebestanden i Kolding Kommunes vandløb vil blive offentliggjort i begyndelsen af marts måned næste år.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på trekanten@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.