Ørrederne myldrer tilbage i vandløb: Det er dejlig at se

Fjernelse af tidligere tiders opstemninger har fået havørrederne til at finde tilbage i landets åer.

Ørreder i Kolding Å-systemet bliver fanget og målt. Undersøgelsen af bestanden ventes at vise, at der er kommet mange flere fisk i åen. (Foto: © Jonas Guldberg, dr)

Det er begyndt at vrimle med ørreder i de danske åer, efter at kommunerne har sat mange vandløbsprojekter i søen.

Det er blandet andet opstemninger fra tidligere tiders vandmøller, der bliver fjernet, og det har ørrederne fundet ud af, fortæller fiskeritekniker Jørgen Mikkelsen fra DTU Aqua.

Lige nu er han i gang med at tælle, hvor mange ørreder der er i vandløbene i Kolding Kommune.

Det er noget, der bliver gjort i alle kommuner cirka én gang hvert niende år, og Jørgen Mikkelsen kan se en tydelig positiv effekt af de mange vandløbsprojekter over hele landet.

- Her i Kolding har man fjernet en spærring i Vester Nebel Å, som i mange år har forhindret havørreder i at trække derop og bruge det som gydeområde. Det kan de så nu, og det ser vi en stor effekt af, siger fiskeriteknikeren.

Hans umiddelbare vurdering er, at tætheden af ørreder i Vester Nebel Å er 10 gange så tæt, som i 2008, hvor der sidst blev talt fisk.

I videoen her kan du se, hvordan fiskene i åen fanges og måles.

Arbejdet med at tælle fisk i Koldings vandløb bliver fulgt tæt af Kolding Sportsfiskerforening, hvor formand Torben Lindholst glæder sig over de foreløbige resultater.

- Det er dejlig at se. Vi har gjort et stort arbejde og har en vandplejegruppe, som laver arbejdet. Det er rart at se, at deres arbejde bærer frugt, siger han.

I nabokommunen Vejle er der også gode erfaringer med genopretning af vandløb.

- Effekten af projekterne ses meget hurtigt. Allerede når entreprenøren arbejder, ser vi ofte, at fiskene begynder at vandre, fortæller ingeniør i Vejle Kommune, Paul Landsfelt.

Den endelige rapport om fiskebestanden i Kolding Kommunes vandløb vil blive offentliggjort i begyndelsen af marts måned næste år.