Rapport med klar konklusion: Du bliver IKKE syg af at bo i Grindsted

Regionsrådsformand er lettet over konklusionen fra rapport om sygdomsbilledet i Grindsted.

Du er ikke i højere risiko for at udvikle alvorlig sygdom, alene fordi du bor i Grindsted, konkluderer ny undersøgelse. (Foto: Peter Frandsen Siggaard © dr)

Du er ikke i højere risiko for at udvikle alvorlig sygdom, alene fordi du bor i Grindsted.

Det er den entydige konklusion på den rapport, som Statens Institut for Folkesundhed og

Region
Syddanmark har stået bag, der har haft til formål at undersøge borgerne i Grindsteds sundhed.

Ønsket kom på baggrund af, at tidligere beboere krævede svar på, om deres og deres pårørendes sygdom kunne skyldes den forurening, der kommer fra det tidligere Grindstedværket.

Det tidligere Grindstedværket dumpede i perioden 1956 til 1973 hundredtusindvis af liter spildevand samt kemikalieaffald i fast form. I januar 2018 blev det påvist af forskere fra

DTU
, at forureningen fra værket var langt værre end først antaget.

Men det er ikke en forurening, der er gået ud over borgernes generelle helbred, konkluderer den nye rapport.

Faktisk er dødeligheden i Grindsted en anelse mindre end i de 12 sammenlignelige byer, som rapporten har taget udgangspunkt i.

- Jeg tror, vi er mange, der har været både spændte og bekymrede for, hvad undersøgelsen ville vise. Derfor er det også en lettelse, at vi nu kan dokumentere, at det generelt er sikkert at bo og

færdes
i Grindsted, siger Stephanie Lose (V), regionsrådsformand i
Region
Syddanmark i en pressemeddelelse.

I alt indgår sundhedsdata fra 606.269 borgere i undersøgelsen, som Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet har udført for

Region
Syddanmark.

Data består af borgere i Grindsted, i 12 sammenlignelige byer og fra et bredt udsnit af danskere.

Flere med det ene og færre med det andet

På visse udvalgte sundhedsområder er der en overrepræsentation af sygdom blandt borgerne i Grindsted. Det gælder eksempelvis prostatakræft, hvor der er 14 procent flere tilfælde i Grindsted i forhold til sammenligningsbyerne. Men det er vurderingen i rapporten, at det er tilfældigt.

- Når man zoomer helt ind på en by på denne måde, vil der altid være udsving på visse sygdomme i visse årtier. Men udsvingene går begge veje, og der er ikke noget mønster i, at der eksempelvis er en generel øget forekomst af kræft eller

neurologiske
sygdomme over tid, siger koncerndirektør Kurt Espersen, der er formand for styregruppen bag undersøgelsen i
pressemeddelelsen
.

En af de store bekymringer fra de lokale i Grindsted omhandlede sygdommen ALS. Flere

pårørende
er stået frem og har fortalt om, at de har mistet deres ægtefæller til sygdommen, og at mistanken mod Grindstedforureningen sad i dem.

Rapporten konkluderer, at der med 22 ALS-tilfælde i Grindsted i perioden ikke er en overrepræsentation af sygdommen.

- Hvis vi ser på ALS, har der været 22 tilfælde i Grindsted i hele perioden. Totalt set giver det ingen øget forekomst af ALS, men går vi ned på byområder, så er der en øget forekomst i den østlige del af byen med fem konstaterede tilfælde. Men overordnet set tyder resultaterne på, at vi ser et normalt sygdomsbillede i Grindsted – endda med en lidt lavere dødelighed end i sammenligningsbyerne, siger Kurt Espersen.

Region
Syddanmark besluttede i april 2018 at undersøge borgerne i Grindsteds sundhed på baggrund af flere enkeltsager, hvor nuværende og tidligere beboere i byen rejste tvivl om, hvorvidt deres sygdom kunne have en relation til byens forurening.

Undersøgelsen har blandt andet omfattet kræft,

neurologiske
lidelser, psykiatriske lidelser, åndedrætslidelser, aborter og dødelighed. Undersøgelsen er flere gange blevet forsinket på grund af vanskeligheder med at få data udleveret, men nu ligger resultaterne altså klar.

Rapporten har ikke undersøgt, om en eventuel oversygelighed skyldtes forureningen i byen - den har blot undersøgt, om der overhovedet var en oversygelighed.

Facebook
Twitter