S trækker støtten til havbrug: Vi har mistet kontrollen

Havbrug forurener for meget, mener Socialdemokratiet.

Socialdemokratiet vil ikke længere støtte flere havbrug. Arkivfoto. (Foto: Simon Læssøe © Scanpix)

Socialdemokratiet siger nu nej tak til nye havbrug i Danmark.

Partiet har besluttet sig for at trække sin støtte til en to år gammel aftale, der skulle bane vejen for nye havbrug.

Det sker blandt andet på baggrund af de miljøudfordringer, som havbrugene står bag.

Det fortæller Christian Rabjerg Madsen, Socialdemokratiets miljøordfører.

- Vi har set meget store problemer i havbrugssektoren med at overholde reglerne. Flere har hørt om Hjarnø Havbrug, der har haft en voldsom overproduktion, og der har også været problemer andre steder, siger han til DR.

Hjarnø Havbrug har været i søgelyset for at udlede fire gange mere kvælstof, end deres miljøgodkendelse tillader.

- De nyeste tal for opgørelsen af kvælstoftilførslen til miljøet viser, at der slet ikke er blevet fanget så meget kvælstof, som regeringen havde regnet med. Derfor er der slet ikke plads til, at vi udvider havbrugene som planlagt og dermed tilfører endnu mere kvælstof til de danske farvande, siger Christian Rabjerg Madsen (S).

'Bedre sent end aldrig'

Den beslutning vækker stor glæde hos Danmarks Sportsfiskerforbund, der har været bekymret over udsigten til flere havbrug.

Også selvom de havde foretrukket, at der i første omgang slet ikke var lavet en aftale, fortæller formand Verner W. Hansen.

- Bedre sent end aldrig. Vi er super tilfredse med, at Socialdemokratiet nu skifter kurs, for det er en helt forfejlet strategi at blive ved med at etablere havbrug i åbne bure i vores vandområder til stor skade for vores vandmiljø, siger Verner W. Hansen til Ritzau.

I stedet for at etablere havbrug mener Verner W. Hansen, at produktion via landbaserede anlæg til fisk er langt mere bæredygtigt end at sætte bure i vandet.

Arkivfoto af ørred fra Bornholms Havbrug. (Foto: Simon Læssøe © Scanpix)

Det er også den vej, Socialdemokratiet vil gå.

- Noget af det, vi bør fokusere langt mere på, er at få nogle lukkede cirkulationsanlæg på land, hvor man opdrætter fisk i anlæg, der ikke udleder kvælstof og medicinrester til vores havmiljø. Der er ikke længere kontrol med tilførslen af kvælstof til de indre danske farvande, siger Christian Rabjerg Madsen (S).

De allerede eksisterende havbrug, blandt andet Hjarnø, vil ikke opleve en direkte konsekvens af Socialdemokratiets exit fra aftalen - men det kan dog stadig påvirke, fortæller Socialdemokratiets miljøordfører.

- De havbrug, der er der i forvejen, får, hvis det står til os ikke mulighed for at søge om nye tilladelser i form af at udvide. Men i forhold til det eksisterende havbrug er der ingen konsekvenser, siger han.

Der er stadig flertal for oprettelsen af nye havbrug, da regeringen og Dansk Folkeparti stadig står bag aftalen.

Brancheforening undrer sig

Niels Dalsgaard er direktør i havbruget Musholm A/S og formand for bestyrelsen i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Han undrer sig over Socialdemokratiets udmelding.

- Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, og jeg forstår det heller ikke. Det er jo videnskabeligt dokumenteret igennem flere år, at havbrug er en meget miljøeffektiv og klimavenlig fødevareproduktion, siger han.

Han understreger, at han ikke har nået at sætte sig fuldstændig ind i, om Socialdemokratiets melding får en betydning for havbrugenes virke.

- Der er nedsat et kommissorium, der skal gennemgå administrationen af havbrug, og det er først ved at blive nedsat, så jeg synes, man skulle afvente, hvad det kommer frem til, siger Niels Dalsgaard.

Kommissoriet er nedsat af Miljø- og Fødevareministeriet og arbejdet ventes færdigt i midten af 2019. Det blev nedsat på baggrund af spørgsmål om Hjarnø Havbrug stillet til ministeriet af Danmarks Sportsfiskerforbund.