Sidste ønske: Få vælger at få nedsat urnen i haven

Men det kan ændre sig efter prins Henriks beslutning, forventer bedemand.

Hvor skal asken hen? Det er meget få danskere, der som prins Henrik, skal nedsættes på egen grund. (Foto: NIELS AHLMANN OLESEN © Scanpix)

Prins Henrik har valgt en usædvanlig løsning, da halvdelen af hans aske skal spredes til havs, mens den anden halvdel skal nedsættes i haven ved Fredensborg.

Krav ved urnenedsættelse på privat ejendom
  • Grunden eller ejendommen skal som udgangspunkt være på mindst 5.000 kvadratmeter.
  • Urnen skal bestå af et materiale, der er vandopløseligt, eksempelvis pap eller støbt papirmasse.
  • At der på ejendommen bliver tinglyst en deklaration, som forpligter ejeren af grunden til i de næste ti år fra urnens nedsættelse ikke at grave så dybt, at urnen bliver berørt.
  • At urnen nedgraves i mindst en meters dybde.
  • At der på det sted, hvor urnen nedsættes, ikke bliver anbragt en sten, et mindesmærke eller andet, der kendetegner stedet som begravelsesplads.

Kilde: Kirkeministeriet

Mens der er forholdsvis mange, der vælger at få spredt deres aske til havs, så der er kun meget få, der som prinsen vælger at få sat urnen ned på egen grund.

Sidste år fik Haderslev Stift to ansøgninger om urne-nedsættelse på privat ejendom, og i et tilfælde sagde stiftet ja til ønsket.

I følge Landsforeningen Liv & Død blev der i 2015 kun givet 40 tilladelser i alt på landsplan. Til sammenligning blev der i 2009 givet 22 tilladelser. Så der er tale om en ret sjælden foreteelse, der dog ser ud til at være i stigning.

Bedemand Jesper Andersen fra Kolding er formand for bedemændene i Sydjylland og på Fyn, og han støder kun sjældent på særlige ønsker i forbindelse med bisættelser.

- Det er noget, der forekommer. Min mavefornemmelse siger mig, at vi cirka en gang om måneden har et ønske om askespredning på havet, og i sjældne tilfælde kan der være et ønske om at få urnen sat ned på egen grund, siger han.

Bedemanden tror, at prins Henriks ønsker til sin bisættelse kan inspirere til, at flere kommer med særlige ønsker.

- Når der kommer fokus på det, så bliver folk også mere opmærksomme på det, siger han.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på trekanten@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.