Skoler køber kontakt til virksomheder

Hvordan siger man pænt goddag til kunderne, og hvordan laver man en betonpæl, der kan bære et helt hus? Skolereformen lægger op til, at skolerne åbner sig mod erhvervslivet. Det er en udfordring, som mange skoler betaler for at få løst.

Folkeskoleelever er på besøg på virksomheden Centrum Pæle i Vejle. Det er en del af Åben Skole, som ligger i folkeskolereformen. Mange skoler køber sig til kontakten til en virksomhed. (Foto: Jonas Guldberg- DR P4 Trekanten)

Flere skoler vælger at betale for virksomhedsbesøg.

Skolereformens krav om en åben skole lægger op til et tættere samarbejde mellem skoler og erhvervsliv, men det er noget af en udfordring for skolerne.

Derfor vælger flere skoler nu at købe sig til kontakten med virksomhederne.

Relationsnetværket, der drives i Vejle af Karsten B. Vester, har i løbet af 2014 fået flere kunder blandt både virksomheder og skoler.

Og de betaler for erfaring og relationer, fortæller Karsten B. Vester.

- Vi har netværket og en lang erfaring med at lave de her partnerskaber. Og skolerne køber sig til en relation til erhvervslivet, som folkeskolerne ikke har, siger Karsten B. Vester.

Skolen: Det er svært at finde tiden til det

Søndermarksskolen i Vejle betaler Relationsnetværket for at stå for kontakten med virksomhederne.

Det koster 5000 kroner om året, og gælder i første omgang kun for 1. klasserne.

Skolen har længe ønsket at besøge rigtige firmaer, fortæller skoleleder Marianne Iwersen.

- Men det er rigtig svært at have overskuddet til det. Så det er rigtig rart at have en tredje part med, som er dem der styrer møderne, sørger for at de bliver indkaldt og finde de interessante virksomheder, siger Marianne Iwersen.

Direktøren: Mange børn har aldrig set en virksomhed

Centrum Pæle i Veje er en af de virksomheder som tager mod børnene med åbne arme, fortæller direktøren, Lars Gøttrup Christensen.

- Mange af børnene har aldrig har set en virksomhed som vores før siger Lars Gøttrup Christensen, som også morer sig over reaktionerne hos medarbejderne, som får stillet en masse sjove spørgsmål.

Og børnene hører godt efter, når direktøren taler.

- Vi har set hvordan man laver de der pæle, og hvordan de kommer op på den der kran og lastbilerne, siger en af eleverne.

Det er meningen, at klassen skal besøge virksomheden to gange om året i flere år frem.

Og skoleleder Marianne Iwersen fra Søndermarksskolen har store forventninger

- Vi kan bruge besøgene til at sætte nogle af de skoleting, vi skal arbejde med, ind i en meningsfuld sammenhæng, siger hun.

Eleven: Jeg vil gerne arbejde på kontoret

Og hvem ved, måske ender det med, at Lars Gøttrup Christensen ansætter en af eleverne om 10-15 år.

Eleverne i 1.A  har i alt fald flere ønsker til, hvor i virksomheden, de ville arbejde.

- Jeg vil gerne være på kontoret. Jeg synes, det er spændende, at man kan regne ud, hvad det koster, fordi min mor er matematiklærer, siger en af pigerne i klassen.

Relationsnetværket startede op sidste år og har nu 75 medlemmer - langt de fleste kommer fra Trekantområdet.

FacebookTwitter