Sø i Grindsted er stærkt forurenet: Sejlklub må lukke

En lang række tungmetaller, der stammer fra Grindstedværket, er bundfældet i Grindsted Engsø.

Mens kajakkerne stadig må færdes på Grindsted Engsø, så er det helt slut med sejlads med joller på søen. (Foto: Grindsted Ro- og Kajakklub)

Den historisk omfattende forurening i Grindsted betyder, at det er slut med at sejle på Grindsted Engsø.

Det er en udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der fraråder sejlads på søen. Derfor forbyder Billund Kommune jollesejlads.

Så nu lukker klubben helt, fortæller kasserer Jane Ladegaard.

- Det er smaddersynd for byen og for de unge mennesker, at der ikke er mulighed for at sejle længere, siger hun.

Tungmetaller på bunden af søen

Engsøen i Grindsted er en kunstigt anlagt sø, som skulle sørge for, at forurening fra produktionen på det daværende Grindstedværket ikke løb videre ud i Grindsted Å.

Derfor er tungmetaller som arsen, nikkel, barium, cadmium, kviksølv, zink og bly bundfældet i søen.

Der ligger ikke nye prøver eller undersøgelser af søen bag beslutningen. Det er tidligere undersøgelser fra 2008, 2009 og 2012, der er blevet vurderet på ny.

Styrelsen skriver i svaret, at mens vandet i søen er relativt rent og ufarligt, er søbunden kraftig forurenet med tungmetaller.

Derfor vil "badelignende kontakt" med bunden betyde, at tungmetallerne hvirvles op i vandet.

Sejlads med joller indebærer mange kæntringer, hvor sejleren og jollens mast kommer i kontakt med søbunden, og derfor fraråder styrelsen jollesejlads på søen.

Forældre var bekymrede

Jane Ladegaard har altid selv boet ved Engsøen, og hun har aldrig været bekymret. Men efter den megen omtale af forureningen fik klubben henvendelser fra forældre, der ville vide, om der var fare for deres børn.

- Så vi bad om dokumentation for, at det ikke var sundhedsfarligt at færdes dernede og at komme i berøring med vandet, siger hun.

Sejlklubben havde i forvejen valgt at tage en pause med sejladsen, indtil der var klarhed over situationen.

Men efter svaret fra Styrelsen for Patientsikkerhed er klubben nu lukket.

Til gengæld kan Grindsted Ro- og Kajakklub fortsætte med at sejle på Engsøen, fordi kommunen vurderer, at de kun får sporadisk kontakt med bunden.

Så Michael Ebbesen, der er formand for klubben, er ikke nervøs for at ro på søen.

- Vores aktiviteter fortsætter som hidtil, siger han.

Allerede nu træner klubben redningsøvelser og oplærer nye roere, der risikerer at falde i vandet, i for eksempel Vejle Fjord.

Lars Løkke Rasmussen (V) har tidligere besøgt Grindsted for at høre mere om den omfattende forurening. Her sammen med Anni Matthiesen (V) og Ib Kristensen (V), borgmester i Billund. (Foto: Rasmus Poulsen Larsen)

Miljøchef i Billund Kommune Karl Grundahl regner ikke med, at sejlklubben kan sætte bådene i søen de næste mange år. Der er i forvejen badeforbud i Grindsted Engsø på grund af forureningen.

Billlund Kommune arbejder på at få et overslag på, hvad en oprensning af den 30 hektar store sø vil koste.

Facebook
Twitter