Sportsfiskerforbund: Kommune svigter fatalt i sag om havbrug-fusk

Hedensted Kommune er slet ikke sin opgave voksen, når det kommer til at kontrollere og stille krav til havbrug, mener Danmarks Sportsfiskerforbund.

Hjarnø Havbrug er særdeles upopulære hos Danmarks Sportsfiskerforbund. (Foto: Heikki Yding)

Før sommerferien blev Hjarnø Havbrug politianmeldt af Danmarks Sportsfiskerforbund. Forbundet mistænkte havbruget for at have en for stor fiskeproduktion i forhold til deres tilladelser, og det er skadeligt for miljøet.

I efterforskningen erkendte Hjarnø Havbrug, at virksomheden i årevis har angivet et lavere antal fisk i havbruget end virkeligheden var.

Men repressalierne fra Hedensted Kommune har været alt andet end overbevisende, mener Danmarks Sportsfiskerforbund.

- Helt overordnet har vi at gøre med en sag med en virksomhed, der i årevis har overskredet deres miljøgodkendelser og udledt væsentligt mere kvælstof og fosfor i Horsens Fjord, end de har tilladelse til i henhold til deres godkendelse, siger formand i Danmarks Sportsfiskerforbund Verner Hansen.

- Det er en virksomhed, der i årevis systematisk har ført miljømyndighederne og Hedensted Kommune bag lyset ved at give urigtige oplysninger. Kommunen har en klokkeklar pligt til at træde i karakter og stoppe den ulovlige drift af virksomhedens havbrug, siger han.

Men det vil man ikke i Hedensted Kommune.

I stedet har man fra kommunens side skærpet kravene til indberetninger fra havbruget – de indberetninger som havbruget altså har angivet forkert igennem en årrække.

- Det er et eklatant svigt af deres forpligtelse til at stoppe den ulovlige virksomhed. Det tjener jo intet formål at pålægge dem yderligere forpligtelser, når man i forvejen har en situation, hvor man ikke kan stole på virksomhedens indberetninger overhovedet, siger Verner Hansen.

Skal arbejde for tilliden

Formanden for teknisk udvalg i Hedensted Kommune Lene Tingleff (V), og hun erkender, at tilliden til Hjarnø Havbrug ligger lavt.

- Vi forventer at vores samarbejde bygger på tillid og ærlighed, og her har der helt klart manglet noget fra virksomhedens side, for vi har ikke fået de korrekte data. Det er alvorligt og helt uacceptabelt, så vi skal arbejde noget for at få genoprettet den tillid, siger Lene Tingleff (V).

Efter politiets indledende efterforskning lå det i første omgang i kortene, at havbruget kunne lukkes af kommunen, men det bliver altså ikke aktuelt.

Ifølge Hedensted Kommunes beregninger har Hjarnø Havbrugs forkerte indberetninger ikke haft betydning for miljøet i Horsens Fjord. Det skyldes den muslinge- og tangproduktion, der også er i havbruget, og den er med til at fjerne kvælstof og holde Hjarnø Havbrug indenfor deres miljøgodkendelse, mener kommunen.

Den køber Verner Hansen fra Danmarks Sportsfiskerforbund ikke.

- Det er fuldstændig irrelevant. Det er et forsøg fra virksomhedens side på at bortforklare. Der er intet grundlag i deres miljøgodkendelser til at indregne noget som helst omkring muslinger og tang, siger han.

- Det er simpelthen skandaløst den måde Hedensted Kommune reagerer. Det er en af de groveste sager med hensyn til svigtende tilsyn, som jeg har oplevet, siger Verner Hansen.

Uenighed i udvalget

Ikke alle i Hedensted Byråd er tilfredse med beslutningen om, at konsekvensen af Hjarnø Havbrugs forkerte indberetninger blot bliver hyppigere indberetninger.

Næstformand i teknisk udvalg i Hedensted Kommune Steen Christensen (S) har ingen tillid til havbruget.

- Min tillid til havbruget er ikke så udbredt som hele udvalgets. De har på intet tidspunkt vist vilje eller iver efter at følge de tilladelser, de har fået, siger han.

Steen Christensen (S) vil derfor forsøge at få sendt sagen til behandling i byrådet og ikke blot i udvalget. Her vil han forsøge at få halveret Hjarnø Havbrugs miljøtilladelse.

DR har været i kontakt med Anders Østergaard Pedersen, der er ejer af Hjarnø Havbrug, men han ønsker ikke at udtale sig i sagen.

Facebook
Twitter