Staten spænder ben for eget mål om mere skov

Folketinget når aldrig sin målsætning for mængden af dansk skov, hvis man ikke giver større tilskud, siger Skovdyrkerforeningen.

Landmændene er klar til at omlægge der marker til skov, men staten er ikke klar til at give tilskud nok til det.

Interessen for at lave pløjemarker om til bøgeskove er stor, men mange af skovene bliver aldrig til noget.

En statslig pulje med tilskud til skovrejsning er blevet så populær, at der kommer mange flere ansøgninger, end der er penge til, fortæller både Hededanmark og Skovdyrkerforeningen.

Den samlede pulje er nemlig reduceret til en tredjedel af tidligere, fra 35 til 10 millioner kroner.

Derfor bliver mange af skovene aldrig til noget, siger skovrejsningskonsulent Heine Møller fra Hededanmarks afdeling i Kolding:

- Der kunne blive rejst væsentligt mere skov, end der er tilskudskroner til i 2016, siger han.

Projekter kunne tømme puljen to gange

Et flertal i Folketinget har vedtaget en officiel målsætning om, at Danmarks skovareal skal være fordoblet i år 2089, da det vil gavne både miljø, dyrelivet og drikkevandsressourcerne. Men med de senere års skovrejsning er man bagud i forhold til målet.

Og det er altså på trods af, at der er jordejere nok, der gerne vil plante skov, siger skovfoged Anders Kruse Elmholdt fra Skovdyrkerforeningen.

- Vi har haft talrige henvendelser på denne her nye skovrejsningordning. Den har virkelig vakt meget stor interesse, siger han.

Men Anders Kruse Elmholdt mener også, at det er puljens størrelse, der spænder ben for, at man når Folketingets mål.

- Vi har ansøgninger på arealer, der kunne tømme puljen to gange. Så er det jo ærgerligt, at puljen er blevet reduceret, så vi ikke kan få tilskud til så mange hektarer som tidligere. Vi håber, det bliver lavet om til næste år, siger han.

Facebook
Twitter