Storm-effekt: Allan og Bodil giver flere rådyr

De to store storme giver mere råvildt i de danske skove.

De to store storme Bodil og Allan giver mere råvildt i de danske skove. Arkivfoto. (Foto: Danmarks Naturfredningsforening © Danmarks Naturfredningsforening)

I de næste år vil flere rådyr springe rundt i de danske skove. Det er takket være stormene Allan og Bodil.

- Råvildtbestanden vil stige over de næste fire-fem år, fortæller vildtkonsulent for Naturstyrelsen i Trekantområdet, Peter Bjerremand.

Har fjernet træer

Årsagen til at stormene giver mere råvildt, er, at de har fjernet en masse træer, der giver lys til skovbunden en masse spirer og grønt vokser frem.

- Når de vokser og frem, og det kan jo stå som et karsebed i skovbunden, så kommer rådyrerne, siger vildtkonsulent og biolog i Vejleområdet Peer Høgsberg.

Han fortæller, at det handler om at rådyrene elsker at spise knopperne på den bevoksning, og når der er mad nok til rådyrmødrene, så rokker det ved bestanden af rådyr.

- Hvis moderen har de ressourcer, så får den store og veludviklede lam. Og måske får den også flere, altså tvillinger eller trillinger, siger Peer Høgsberg.

Svage rådyr klarer sig bedre

Mere mad betyder også, at selv de svageste lam klarer sig, og dermed får de også unger.

- Det hele betyder, at der vil blive en større bestand og en sundere bestand, slutter Peer Høgsberg.

Det er især i de danske nåleskove, at der de næste fem år vil blive født flere rådyr. Det spår vildtkonsulent for Naturstyrelsen, Peter Bjerremand.

Facebook
Twitter