Tusindvis af spøgelsesbrønde bringer grundvandet i fare: Nu træder kommune til

Ubrugte brønde giver direkte adgang til grundvandet - også for forurening.

Brønden her er ved at blive sløjfet. Ejeren har fået tilskud fra Vejle Kommune til at få en lukket den med særlig ler-type bentonit. (Foto: © Jan Rørkær Madsen, DR)

Få 7.500 kroner i tilskud for at få sløjfet din gamle brønd til drikkevand, som du alligevel ikke bruger længere.

Det er tilbuddet som omkring 600 ejere af private brønde i år vil få fra Vejle Kommune.

De får tilbuddet, fordi spøgelsesbrøndene ligger ovenpå drikkevandområder. Dem vil Vejle Kommune gerne passe på, så der også i fremtiden er rent drikkevand i undergrunden.

- Brøndene er ikke længere i brug, så de kan være et direkte dræn til vores grundvand, forklarer geolog i Vejle Kommunes Grundvandsafdeling Susanne Christiansen.

Tusindvis af brønde over hele landet

Over hele landet findes tusindvis af brønde, der tidligere har sørget for drikkevand til mennesker og dyr eller vand til markerne.

Mange af dem er ikke blevet lukket forsvarligt af, og det betyder sprøjtemidler og andre stoffer, vi ikke vil have i drikkevandet, har nem adgang til grundvandet.

Vejle Kommune har derfor åbnet pungen. Pengene skal bruges til en brøndborer, der skal sørge for, at hullet bliver lukket effektivt af.

Brøndborer Karsten Knudsen og hans makker lukker en tidligere drikkevandsdrøn ved Give. (Foto: © Dr)

De første tilskud er allerede blevet delt ud, og brøndborer Karsten Knudsen har allerede været i sving uden for Give, hvor DR mødte ham.

- Der er kommet byvand ind fra det lokale vandværk, og så kræver Vejle Kommune, at den gamle brønd skal sløjfes. Det er så der, vi kommer ind i billedet. Vi tømmer brønden for pumper og installationer, og fylder med bentonit, så den bliver sløjfet efter de gældende regler, forklarer han.

Bentonit er er særlig slags ler, der udvider sig, når den bliver våd. Derfor er den meget velegnet til at lukke gamle boringer, så der ikke kan løbe sprøjtemidler eller anden forurening ned til grundvandet.

Gør det IKKE selv

Selv om det kan lyde simpelt at fylde en gammel brønd op, så skal man ikke selv gå i gang med skovl og trillebør, siger geolog Susanne Christiansen.

- Den skal sløjfes af en autoriseret brøndborer. Det skal pakkes på en bestemt måde, så der ikke kan sive uønsket stoffer ned, siger hun.

Walter Brüsch er glad for Vejle Kommunes initiativ. Han har arbejdet i GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser For Danmark og Grønland - i 30 år. Her var han seniorforsker, men i dag fungerer han som rådgiver for Danmarks Naturfredningsforening.

Walter Brüsch håber på, at flere brønde bliver lukket. Mange af dem er nemlig forurenede i de øvre jordlag, og den forurening kan løbe i grundvandet. (Foto: © Alex Berg, DR)

- Det er en rigtig god ide at give tilskud til at proppe boringerne af, for det viser sig, at der er rigtigt mange pesticider bundet i de øvre jordlag, siger han.

Alvorligt hvis gift rammer grundvandet

For bliver de nedlagte boringer ikke lukket rigtigt, og løber der sprøjtemidler ned til grundvandet, kan det få ret alvorlige konsekvenser, siger vandforsyningschef i forsyningsselskabet Trefor, Lars Skjerning:

- Hvis der kommer pesticider i drikkevandet, og det får et vist niveau, så er konsekvensen, at vi ikke kan levere vand til vores kunder.

Han er også glad for, at Vejle Kommune støtter lukningen af de mange spøgelsesbrønde, men både Susanne Christiansen og Walter Brüsch peger på, at grundvand ikke kender til kommunegrænser. Derfor er der behov for at se på spøgelsesboringerne i et større perspektiv.

Det er vandselskabernes organisation Danva enig i, og på Christiansborg efterlyser både Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Venstre en landsdækkende indsats for at få lukket så mange brønde som muligt.

Nationalt overblik efterlyses

Indtil nu har der været spredte lokale initiativer, som Vejle Kommunes støtteordning, men der har ikke været tale om en koordineret indsats.

- Hvis man får et nationalt overblik, så kan man fra statens side også være med til at støtte op økonomisk, så vi kan komme endnu længere, end de enkelte kommuner vil kunne komme, siger Venstres miljøordfører, Jacob Jensen.

Miljøminister Lea Wermelin (S) er i princippet enig, men vil ikke på forhånd lægge sig fast på, hvordan en ordning skal se ud. Først skal indsatsen overfor grundvandet kortlægges.

- Er der spøgelsesbrønde, som er en trussel mod drikkevandet, skal de selvfølgelig sløjfes. I kortlægningen kommer vi også til at kigge på spøgelsesbrøndene, siger hun.

Brønd før og efter sløjfning med bentonit (Foto: © (Grafik) Signe Heiredal (DR))
Brønd før og efter sløjfning med bentonit (Foto: © (Grafik) Signe Heiredal (DR))