Uddannelse som brandkadet i fare for lukning

Uddannelse af unge til brandkadetter risikerer at lukke ved årsskiftet.

Her er det 14 flygtninge fra Skjern, som er brandkadetter hos beredskabet i Ringkøbing. (Foto: © Torben Møller, (c) DR)

Det kan snart være slut med at uddanne brandkadetter. Siden 2014 har flere af landets beredskaber hvert år uddannet 24 unge, som ofte har det svært i skolen og derhjemme, til brandkadetter.

Men projektet lukker med årets udgang med mindre, der kan findes penge til at drive det videre.

- Jeg håber på, at projektet kan videreføres. At der er nogle, der kan se, at samfundsværdien er så væsentlig, at der stadig skal puttes ressourcer i det, siger sekretariatschef hos Danske Beredskaber, Bjarne Nigaard.

Meningen med projektet var oprindeligt, at det skulle nedbringe antallet af chikanebrande og gøre det nemmere for brandfolkene at færdes i udsatte boligområder. Men det viste sig, at de unge som får uddannelsen som brandkadetter også får et gevaldigt socialt og fagligt løft, når de bliver brandkadetter.

Organisationen Økonomer uden grænser, der består af økonomistuderende fra Københavns Universitet, har regnet ud, at for hver krone, der bruges på brandkadetterne, så får samfundet syv kroner igen.

14-årig kadet: Det er hyggeligt

En af kadetterne er 14-årige Osama Jumaa fra Kolding. For ham har uddannelsen som brandkadet også betydet noget for hans skolearbejde.

- Man får mere fokus på skolen. Her lærer man, at man skal høre efter, og det skal man også i skolen, fortæller han.

Han har sammen med brandfolkene i Kolding været med til at slukke ild, og han kan vældig godt lide sammenholdet blandt brandmændene.

- Man kan ikke sige andet end hyggeligt. Der er ikke ord, der kan forklare det, siger han.

Som brandkadetter bliver børnene inviteret med i et fællesskab, hvor der kræves gensidig respekt og forståelse. Men ordningen med brandmandskadetter er ikke kun et socialt projekt for sårbare unge. Det er skal også støtte børn og unge, så de bliver kompetente og ansvarlige medborgere.

- De unge oplever, at de kan bruges til noget. De finder ud af, at noget af det, de kan, er rigtig vigtigt i det fællesskab, de bliver en del af, siger Bjarne Nigaard.

Kadetuddannelsen betyder noget også udenfor brandstationen. De unge brandkadetter er nemlig bedre til at få sig en uddannelse eller et arbejde, mener Bjarne Nigaard.

- Der er færre sager, og der er færre elever, der har behov for specialundervisning. Og endelig er der flere af dem, der tilknytter sig brandvæsenet, og bidrager aktivt som frivillige eller deltidsbrandmænd, siger han.

Det er Veluxfonden og TrygFonden, der har givet penge til Brandkadetuddannelsen.