Unge familier skal sparke liv i gårdene på landet: Bofællesskaber er løsningen

Traktoren og ploven skal byttes ud med børnefamilier på tomme gårde på landet.

Westerbygård i Sønder Bjert ved Kolding kan bruges bofællesskab for unge familier, mener Bodil Knutz. Hun er med til at udvikle en idé om at skabe liv i de gamle gårde på landet.

I Sønder Bjert ved Kolding har en gruppe borgere kig på Westerbygård midt i landsbyen.

Ildsjælene har fået 288.000 kroner fra landdistriktspuljen til at udvikle en ide om, at skabe bofællesskaber i de gamle landbrugsbygninger.

Planen er at bygge meget små boliger med store fællesarealer.

Den ide er slet ikke urealistisk siger Kasper Wejse, medindehaver af konsulenthuset NAVA.

Han har lavet dybdeinterviews med 53 unge familier. Både fra storbyer og nogle, der allerede har valgt at flytte på landet.

- Der er et ønske om nære fællesskaber, mere tid og en højere grad af medbestemmelse, der hvor vi bor. Sidst, men ikke mindst, er der et ønske om at arbejde mindre, siger han.

Fakta om Landdistriktspuljen
  • Årligt afsættes omkring 23 millioner kroner på finansloven.
  • Pengene skal bruges til udvikling i landdistrikterne og på de små øer.
  • I år er pengene blandt andet gået til udvikling af landsbyen som centrum for turisme, fremtidens forsamlingshus og landsbyens spor.

Kilde: Erhvervsstyrelsen

Analysen er sød musik i ørerne på Bodil Knutz. Hun sidder i den arbejdsgruppe, der arbejder med at få flere unge til at flytte til Sønder Bjert.

Hendes ambition er, at de store gårde, der i gamle dage var rammen om livet i landsbyen, genindtager den rolle. Dengang var der ansat mange mennesker på gårdene og de store landmænd satte gang i mange ting, siger Bodil Knutz.

- Vi er nødt til at værne om værdierne i landsbyerne og den kultur, der ligger i landsbyerne. Gårdene vidner om en tid, hvor gårdene var drivkraften også økonomisk i de her små landsbyer, mener hun.

Det er arkitekt Marcelle Meiers opgave at skabe rum til både privatliv og fællesskab på et beskedent budget.

- Vi arbejder med sådan et 'tiny house koncept.' Det er små, men velindrettede boliger. Til gengæld har man adgang til store fællesfunktioner både inde i længerne og udenfor, siger Marcelle Meier.

Hvert år kan lokale ildsjæle på landet søge om at få del i omkring 23 millioner kroner, som er afsat på finansloven til at skabe mere liv i landdistrikterne.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på trekanten@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.