Vandprøver i kloakken og spyd i jorden: Forurenet grundvand i Grindsted skal spores

Statsminister Lars Løkke Rasmussen rystede flere gange på hovedet, da han fik vist giftdepotet frem.

Undersøgelsen af kloakkerne i Grindsted og jorden i nærheden brøndene er gået i gang.

Det er et stort detektivarbejde, der i disse dage sættes i gang i Grindsted. Ved hjælp af en masse målinger, forsøger man at finde ud af, hvor der strømmer forurenet grundvand ind i kloakkerne.

Samtidig får forureningen landspolitisk opmærksomhed, når statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i dag er i byen, hvor han blandt andet skal besøge giftdepotet i Banegraven og Engsøen, der også er kraftigt forurenet af det tidligere Grindstedværk.

For at spore forureningen skal kloakkerne åbnes, så der kan tages prøver af indholdet i rørene.

Vand og luft bliver testet

- Vi tager vandprøver i kloaksystemet. Det supplerer vi med nogle poreluftmålinger - altså med et spyd ned i jorden, som trækker noget luft op fra jorden, forklarer Billund Kommunes miljøchef, Karl Grundal.

Efter at have pumpet vand op fra kloakkens dyb, banker Niels Hansen et jernspyd i jorden, så luften ved siden af kloaken også kan analyseres.

Arbejdet er i første runde koncentreret om kloakker nær Grindsted Å, hvor grundvandet ligger højt. For her er der størst sandsynlighed for at finde forurening, fortæller miljøchefen.

- Vi skal finde ud af, hvor langt ud forureningen kan konstateres. Hvis det viser sig, at der er forurening i de brønde, vi har udvalgt, skal vi en tak længere ud. Så vi starter tæt på, hvor vi konstaterede det i første omgang, og går så ud derfra, siger miljøchefen.

Skadelige stoffer i spildevandet

Stofferne, der i november blev konstateret i luften i nogle kloakker i Grindsted, var skadelige stoffer som vinylchlorid, tetrachlorethen og benzen. Det er blandt andet dem, kloakvandet og luften i jorden skal testes for.

- Vi har nogle faste ting, som vi analyserer for, som vi kan sammenholde med tidligere prøver, vi har taget, fortæller han.

Når prøverne af kloakvand og luft er samlet ind, bliver de sendt videre til analyse.

  • Måleudstyr sættes op og gøres klar.
  • Det er både spildevandet og luften i jorden ved kloakkerne, der skal analyseres
  • Måleudstyr sættes op og gøres klar.
1 / 3

- I løbet af to til tre uger har vi resultatet af prøverne. Vi skal også have nogle tv-optagelser fra kloakken. Når vi har alle data, begynder vi at få et billede af, hvad det videre arbejde består af. Det kan være, at der er behov for flere prøver, eller at vi skal lave indeklima-undersøgelser i nogle huse, fortæller miljøchefen.

Statsministeren mødtes med partifællerne fra Venstre, folketingsmedlem Anni Matthiesen og borgmester i Billund Kommune, Ib Kristensen.

Under besøget, hvor han så banegravsdepotet og den forurenede Engsø, rystede Lars Løkke Rasmussen flere gange på hovedet over den måde, man forurenede tidligere.

- Når man går i noget, der ligner smuk natur og forestiller sig, at man for ikke så mange år tilbage kørte lastbilfulde af forurening ud og bare tømte dem, så bliver man rystet. Men man bliver også klar over, at vi har et ansvar for at rydde op, sagde Lars Løkke Rasmussen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen fik følgeskab af Billund Kommunes borgmester, Ib Kristensen (V), og medlem af Folketinget Anni Matthiesen (V), der bor i Grindsted. (Foto: © Foto: Rasmus Poulsen Larsen- DR Trekanten)

Statsminister: Forurening bliver et nationalt ansvar

Hvis det står til regeringen, vil jordforureninger som den i Grindsted fremover blive en national opgave modsat i dag, hvor det varetages af regionerne. Det har givet anledning til bekymring fra blandt andet lokale borgergrupper, der frygter, at staten ikke kan løfte den opgave.

Men det kan den godt, mener Lars Løkke Rasmussen. Han mener, at det vil være til gavn for de såkaldte "generationsforureninger".

- Det betyder, at det bliver et nationalt ansvar. Folketinget og regeringen kommer til at have et mere direkte ansvar. Man kan ikke sige, at det må man finde ud af i regionen. Derfor forudser jeg, at jordforureningerne bliver en del af debatten om finansloven de kommende år, sagde han under sit besøg.

En del af bekymringerne bygger på, at den nære relation mellem regionen og borgerne vil gå tabt, hvis staten overtager opgaven. Men den nære relation skal sikres ved, at medarbejdere fra Region Syddanmark, der hidtid har haft ansvaret for Grindstedforureningen, fremover skal arbejde i Miljøstyrelsen.

- Derfor vil vi straks, der er en aftale, få en dialog med medarbejderne, så vi kan sikre, at så mange som muligt flytter med. Det er meget vigtigt, vi gør det attraktivt for medarbejderne at flytte med, siger han.

Han understreger desuden, at arbejdet med de konkrete sager stadig skal foregå ude i landet tæt på forureningen.

Opdateret klokken 16.30 med citater fra Lars Løkke Rasmussen.