Vandrefalken kan sætte en stopper for bymåger

Måger plager mange i byerne. Men nu er vandrefalken vendt tilbage til Jylland, og den kan skræmme mågerne væk.

'Måger der forstyrrer nattesøvnen med skrig og skrål, måger der sviner og river skidt op af skraldespandene.

Kan du nikke OK til bare én af ovenstående gener, så 'Like' denne gruppe og hjælp med at få gjort noget ved problemet. Tænk hvis der er tusinder lige som dig.'

Citatet er taget fra Facebook-siden 'Mågerne ud af Aarhus,' der blev oprettet sidste år af to beboerforeninger i Aarhus, der følte sig generet af det stigende antal måger i byen.

Mågerne er efter manges mening et problem rundt om i byerne, men nu breder deres fjende, vandrefalken, sig. For første gang i 70 år har vandrefalken ynglet i Jylland, nemlig på Skærbækværket.

I horisontal flugt er hastigheden på mellem 65 og 110 km/t, men når falken dykker med sammenfoldede vinger, opnår den en hastighed, der anslås at være et sted mellem 250 og 360 km/t., hvilket gør den til jordens hurtigste dyr.

Vandrefalken

Fuglevenner hjælper vandrefalken

For at hjælpe vandrefalken yderligere på vej er fuglevenner begyndt at sætte redekasser op.

- Vandrefalkenes tilstedeværelse vil formentlig betyde at flere store mågekolonier i byerne vil flytte andre steder hen, simpelthen på grund af falkens evige forstyrrelser, siger formanden for Dansk Ornitologisk forening i Sydøstjylland, Ronni Røjgaard.

Facebook
Twitter