Vejle har vilde visioner: Stormfloden må trænge ind i byen som i Venedig

Vejle overvejer at ændre byen markant for at undgå oversvømmelser.

Tryk på videoen og se, hvordan Vejle kan blive ramt af en stormflod i dag og i 2065, når havvandet er steget. Videoen bygger på materiale fra Kystdirektoratet over en 100-årshændelse, som DR har bearbejdet.

Prøv at trykke på videoen i toppen af denne artikel.

De første billeder viser, hvordan Kystdirektoratet forventer, at Vejle bliver oversvømmet, når en stormflod, der i gennemsnit sker hvert hundrede år, skyller ind mod byen.

Omkring 1.600 vejlensere vil få vandskader, som vil koste mindst 58 millioner kroner at udbedre.

Men når havvandet stiger på grund af klimaforandringer, bliver stormfloder værre.

På videoen kan du se, hvordan Kystdirektoratet regner med, at en stormflod om 45 år vil kunne oversvømme store dele af Vejles bymidte, påvirke omkring 5.600 vejlensere og give vandskader for over 370 mio. kroner. Det viser DR's analyse af data fra Kyststdirektoratet.

Stormfloden er velkommen i Vejle

Vejle er allerede i gang med at se på, hvordan byen kan være klar, når stormfloden kommer.

I oktober vandt et forslag en konkurrence om at sikre byen på en måde, så havvand kunne trænge ind i Vejle uden at gøre skade.

- Det handler om at invitere vandet ind, så det tilfører en masse fedt til vores by, i stedet for at vi gemmer vandet bag en mur. Kan vi lave en bydel, hvor vi jubler, når det er stormflod, siger Lisbet Wolters, der er stadsarkitekt i Vejle.

Hun håber, at de indtrængende vandmasser kan skabe liv som i Venedig.

Det kan for eksempel ske ved, at vandet bliver ledt ad kanaler hen til bassiner og søer forskellige steder i byen, som bliver fyldt, når der er stormflod.

- Hvis folk skal føle sig trygge, så skal vi arbejde med kystsikring, og vi har travlt, for truslen bliver større, siger Lisbet Wolters.

De overordnede planer for at forhindre stormflod blev vedtaget af byrådet i december, men de konkrete løsningerne er endnu ikke på plads. I løbet af næste år skal specialister undersøge og komme med forslag til, hvad der kan gøres. Det kræver store investeringer, hvis visionen om at invitere havvandet ind i Vejle skal blive til virkelighed. Kommunen mangler også at finde ud af, hvordan regningen skal betales.

Flyt bymidten af Vejle

For nylig begyndte et nyt forskningsprojekt, som ser på et andet radikalt forslag for Vejle. Forskerne kigger blandt andet på et scenarie, hvor Vejle langsomt trækkes væk fra vandet, hvor det er mere tørt.

- Det er ikke science fiction. Man kan blive nødt til at gøre radikale ting for at undgå oversvømmelse. Når havvandet stiger, er det en langsom og usynlig katastrofe, siger Tom Nielsen, professor på Arkitektskolen i Aarhus.

Én måde at undgå oversvømmelser er at bygge diger, højvandsmure og kraftige dæmninger, som hollænderne har gjort, og som også sker flere steder i Danmark. Men det kan ødelægge hav- og fjordudsigt og blive dyrt i længden, fordi dæmninger hele tiden skal forstærkes. Derfor undersøger forskerne andre muligheder for kystsikring.

- Vejle har udviklet sig siden middelalderen. Byen er et resultat af beslutninger, som er taget for århundreder siden. Derfor er det en god idé nu at tænke på, hvad der skal ske om 200 år, mener Tom Nielsen.

Byer forbereder sig på stigende havvand

Mange danske byer ligger ved kyst og fjord, og der er større og større risiko for ødelæggende stormfloder, fordi havvandet stiger på grund af global opvarmning.

Realdania har støttet otte pilotprojekter, der arbejder med at beskytte danske byer mod havvand i gaderne.

- Oversvømmelse er en meget stor udfordring. Men hvis vi tænker os om, er der også et stort potentiale i, hvordan vi sikrer byerne, siger projektchef Mikkel Suell Henriques.

Han peger på, at kysten kan blive mere attraktiv, hvis man for eksempel laver strandparker, klitlandskaber, og sikrer at byens borgere fortsat kan komme ned til vandet. Beskyttelsen af kysten kommer fremover mere og mere på dagsordenen, mener Mikkel Suell Henriques.

- Vi skal ikke forhaste os, men lave gode løsninger og tænke os godt om, siger han.

Rettelse: Borgerne i Vejle blev i artiklen oprindeligt kaldt 'vejlegensere'. Det er nu rettet til 'vejlensere'.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter