Vidner sår tvivl om Grindstedforurening: Blev der forurenet i hemmelighed flere steder?

Det tidligere Grindstedværket kan have deponeret spildevand flere steder, mener vidner. Region undersøger sagen.

Forureningen i Grindsted kan være udledt flere end de to kendte steder, mener vidner.

Det tidligere Grindstedværket dumpede i perioden 1956 til 1973 omkring 350.000 ton giftigt og kræftfremkaldende spildevand samt kemikalieaffald i fast form.

Den forurening blev foretaget på tre kendte depoter i henholdsvis Grindsted, hvor der var to, og Kærgaard Klitplantage i Vestjylland. Men nu bliver der stillet spørgsmål til, om det var de eneste tre steder.

Uafhængigt af hinanden har kilder fortalt, at spildevand fra Grindstedværket kan være tømt ud direkte på jorden på en losseplads på Elkærhøjevej tæt på Billund.

I sensommeren 1971 så borgeren Holger Pedersen, der boede i byen tæt på lossepladsen, en af Grindstedværkets grå tankvogne inde på lossepladsen.

- Dengang var det en flad losseplads. Og inde bagved var der en sump. Der var folk derude, der fik at vide, at de skulle holde ungerne væk derfra, for det var giftigt. Her pumpede de bare noget direkte ud på jorden. Hvad det var, det ved jeg ikke, men det lugtede ad helvede til, siger Holger Pedersen i dag.

Han er ikke i tvivl om, at det var en lastbil fra det tidligere Grindstedværket, han så.

- Der stod GV på, og de var grå. Jeg kendte Grindstedværkets tankvogne, for vi så dem jo, når de kørte ud af byen, hvor jeg boede, siger Holger Pedersen.

- Jeg synes, det er forfærdeligt, for det kan godt ske, at de har fjernet noget af selve lossepladsen, men det, der har ligget her i jorden, det har de ikke gjort noget ved, siger han.

Holger er ikke alene

Holger Pedersen er ikke den eneste, der forbinder spildevand fra Grindstedværket med den nu nedlagte losseplads ved Billund.

Preben Henriksen fra Grindsted legede som barn gennem flere år på lossepladsen - blandt andet ved det, kan kalder en "lagune" af flydende affald - indtil tilsynsmanden sendte ham væk.

- Der var masser af væske med spildolie ovenpå. Jeg ved det, fordi jeg rendte rundt og legede med en pind og fiskede plasticposer op ad vandet, og der kunne man se den sorte olie. En dag fik vi at vide (af tilsynsmanden, red.), at vi ikke skulle være der, for der var ’sager i’ fra Grindstedværket, siger han.

Selvom borgernes observationer ligger mange år tilbage i tiden, tager Region Syddanmark det alvorligt, siger civilingeniør Jørn Pedersen fra Miljø og Råstoffer i Region Syddanmark.

- Den dør jo ikke her. Der kommer til at ske noget, hvor vi kigger det efter i sømmene, siger han.

Grunden ved den tidligere losseplads er i dag kategoriseret som forurenet, men det skyldes ikke viden om spildevandsdeponering fra Grindstedværket. Det skyldes blot den tidligere brug som losseplads.

Behøver ikke at være et problem

Det tidligere Ribe Amt gennemførte i 1988 fire boringer på den nedlagte losseplads. De viste ikke tegn på voldsom forurening, ud over store mængder jern og mangan i grundvandet.

Der blev dog ikke testet målrettet efter stoffer fra Grindstedværket – eksempelvis for kviksølv. Men at det tidligere Grindstedværket har været på lossepladsen er ikke nødvendigvis et problem, siger Jørn Pedersen.

- I princippet kunne der godt være kørt noget slam fra Grindstedværkets rensningsanlæg til sådan en losseplads, og det behøver jo ikke at være noget stort miljømæssigt problem.

Formand for miljøudvalget i Region Syddanmark Jørn Lehmann Petersen (S) er ikke overrasket over, at der nu er en ny udvikling og bekymring i sagen om forureningen.

- I den tid, vi har beskæftiget os med Grindstedforureningen, er der flere, der har gjort opmærksom på, at der er foregået ting, der ikke er efter bogen. Det skal vi have undersøgt, siger Jørn Lehmann Petersen (S).