Tallet vokser: 293 kræftpatienter har ventet for længe på operation på kirurgisk afdeling i Aarhus

Patienter har ventet op til 10 uger på en operation. Værst ser ventetiderne ud i 2023.

Det er afdelingen for mave- og tarmkirurgi på Aarhus Universitetshospital, der har alvorlige problemer. (Foto: © Henning Bagger, Henning Bagger)

293 kræftpatienter har ventet for længe på en operation på mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Det er sket i perioden fra januar 2022 til februar 2023. Det viser en redegørelse, som Region Midtjylland er kommet med i dag. Det er regionen, der har ansvaret for Aarhus Universitetshospital.

Kræftpatienter har ret til at blive opereret senest to uger efter, at de er blevet tilbudt en operation og har sagt ja til det. De to uger kaldes i lovgivningen den maksimale ventetid.

Redegørelsen fra Region Midtjylland viser, at de 293 patienter i gennemsnit har ventet 12,7 dage udover den maksimale ventetid på to uger.

Ventet op til 10 uger på operation

Det er Sundhedsstyrelsen, der har bedt Region Midtjylland om en redegørelse. Og den kommer som følge af, at DR i søndags kunne fortælle, at afdelingen for mave- og tarmkirurgi i 182 tilfælde har overskredet tidsfristen for, hvor lang tid kræftpatienter må vente på en operation. De 182 overskridelser er sket i perioden fra maj til december 2022.

Men redegørelsen viser altså, at langt flere patienter har ventet for længe på afdelingen, end der hidtil har været fremme.

Værst ser det ud i januar og februar i år. Her har patienterne i gennemsnit ventet godt 22 dage udover den maksimale ventetid. Det vil sige, at de har i gennnemsnit har ventet godt fem uger på en operation.

Nogle patienter har i årets første måneder ventet helt op til 70 dage på en operation svarende til 10 uger.

Af redegørelsen fremgår det, at det primært er patienter med endetarmskræft, der er blevet opereret for sent. Derudover er det blandt andet patienter med kræft i tyktarmen, leveren, bugspytkirtlen, spiserør eller mavesæk.

Afdelingen udfører nogle af de mest avancerede tarmkræftoperationer i landet. Og for nogle patienter er Aarhus Universitetshospital derfor det eneste sted i Danmark, de kan opereres.

DR har fortalt, at flere læger på afdelingen længe har advaret om deres ledelse om de lange ventetider og konsekvenserne for patienterne. Du kan læse nogle af deres opråb her:

Lægerne har blandt andet fortalt, at nogle af patienterne bliver så syge, mens de står på ventelisten, at de går fra at have udsigter til at blive helbredt til at blive uhelbredeligt kræftsyge, der ikke kan opereres.

I DR's dækning har lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital, Claus Thomsen, erkendt, at det kan have kostet menneskeliv, at patienterne har ventet så lang tid på en operation.

Stor alvor

Region Midtjylland skriver i redegørelsen, at regionen "ser med stor alvor på denne sag", og at en række initiativer er sat gang for, at afdelingen for mave- og tarmkirurgi igen kan overholde de maksimale ventetider på to uger.

Aarhus Universitetshospital har udtalt det til DR før, og redegørelsen bekræfter, at den største kilde til problemet, er mangel på sygeplejersker på afdelingen.

- Der har på afdelingen igennem længere tid været udfordringer med at rekruttere et tilstrækkeligt antal sygeplejersker med de nødvendige specialkompetencer, hvilket har betydet, at man har været tvunget til at lukke senge, står der.

Blandt initiativerne for at få ventetiderne ned her og nu er ifølge redegørelsen:

  • Højere prioritering af patienter med kræft.

  • Flytte nogle patienter til andre hospitaler i regioner.

  • Aftale med Rigshospitalet om at operere nogle sarkompatienter.

  • I januar 2023 er der indgået aftale med Herlev og Rigshospitalet om, at de selv opererer avanceret endetarmskræft på patienter i deres område frem for at sende dem til Aarhus.

  • Det er påbegyndt dialog med Rigshospitalet om, hvorvidt de kan aflaste Aarhus Universiteshospital på yderligere højt specialiserede patienter på kort sigt.

Aarhus Universitetshospital kan ifølge redegørelsen ikke forudse, hvornår afdelingen for mave- og tarmkirurgi igen kan overholde de maksimale ventetider.

I morgen kommer Region Midtjylland med endnu en redegørelse i sagen. Det bliver også dagen, hvor regionen skal holde møde om sagen med Sundhedsstyrelsen.

Carsten Loop er en af de 293 patienter, der har ventet for længe på en trmkræftoperation på Aarhus Universitetshospital. Han er nu uhelbredeligt syg. Du kan læse hans historie her.

Rettelse: Vi har erstattet ordet kræftafdeling i artiklens overskrift med kirurgisk afdeling.