Landsretten omstøder kendelse: Byggeri på Amager Fælled genoptages

Protesterne mod Fælledby startede i 2017. (Foto: © Ida Guldbæk Arentsen, Ritzau Scanpix)

Et omstridt byggeri af 2.000 boliger på Amager Fælled i København kan genoptages, efter Østre Landsret har omstødt en kendelse, som satte byggeriet på pause.

Det fremgår af en kendelse fra Østre Landsret.

Det var en kendelse fra Københavns Byret, som i december betød, at byggeriet - som allerede var påbegyndt - blev sat på pause.

Men efter landsrettens nye afgørelse vil arbejdet blive genoptaget "så hurtigt som muligt", lyder det i pressemeddelelsen fra Fælledby, som står bag byggeriet.

- Vi er glade for landsrettens afgørelse i dag, der bekræfter, at vi hele vejen igennem har overholdt alle krav til naturbeskyttelse i området og til miljølovgivningen i øvrigt.

- Dermed er spørgsmålet om naturens beskyttelse afsluttet, idet den resterende del af sagen udelukkende handler om myndighedernes interne procedurer, siger direktør i Fælledby, Erling Thygesen, i en pressemeddelelse.

Hos foreningen Amager Fælleds Venner undrer man sig over, at landsretten er kommet frem til en anden afgørelse end byretten.

Det siger Knud Erik Hansen, der er talsperson for foreningen.

- Byrettens dom sagde klart, at der var et rimeligt grundlag for, at vi kunne vinde sagen. Derfor har vi ikke tænkt os at stoppe her, siger han.

Knud Erik Hansen oplyser, at foreningen nu vil forsøge sig i Højesteret for at få opsættende virkning - og dermed få byggeriet sat på pause igen.

Amager Fælleds Venner håber, at retssag kan stoppe byggeriet

Amager Fælles Venner har lagt sag an mod Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet.

Foreningens endelige mål er at få sat en fuldstændig stopper for byggeriet, som ifølge foreningen ødelægger naturen.

Selve søgsmålet er endnu ikke afgjort. Det var planen, at retssagen skulle være begyndt 11. maj, men den blev udskudt til efteråret.

Det skyldtes, at landsretten er nødt til at tage stilling til, om antallet af parter i sagen skal udvides. Det sker i en sideløbende sag, skriver Ritzau.

Knud Erik Hansen mener, at Fælledby "spiller hasard med både økonomi og natur", når de vælger at fortsætte byggeriet, selvom der er en forestående retssag.

Foreningen håber, at retssagen kommer til den afgørelse, at byggeriet skal stoppes blandt andet på grund af hensynet til den store vandsalamanders levevilkår. Den lille padde er beskyttet af et EU-direktiv.