Naviair flytter flyveledere fra Roskilde til Københavns Lufthavn

Københavns Lufthavn kalder trækket for en "spinkel lappeløsning" og kræver politisk handling.

Interview om mulig afgift på flybilletter samt reportage fra tankning af fly i Københavns Lufthavn (Foto: © Sille Veilmark, DR)

I den seneste tid har der været aflysninger og forsinkelser i Københavns Lufthavn på grund af mangel på flyveledere.

Men nu ser det ud til, at Naviair gør et forsøg på at mindske antallet af de mange forsinkelser.

I en pressemeddelelse skriver Naviair, at flyveledere fra Roskilde Lufthavn overflyttes til Københavns Lufthavn i sommermånederne.

- Planen betyder, at Naviair forventer at kunne afvikle det meste af sommertrafikken i Københavns Lufthavn uden store forsinkelser. Vi har lyttet til vores medarbejdere og har lagt en plan, der ikke er baseret på anvendelse af ekstravagter som følge af mangelsituationen, siger Mads Kvist Eriksen, der er konstitueret administrerende direktør i Naviair.

Derudover vil flere flyveledere overføres fra kontorvagter til operative vagter.

Rokaden af flyveledere løser lidt af problemet i København, men bestemt ikke hele problemet, vurderer luftfartsanalytiker i Sydbank Jacob Pedersen.

- Naviair skubber bare problemet et andet sted hen. Naviair får ikke flere flyveledere ved bare at flytte rundt på dem. Derfor adresserer man ikke de langsigtede problemer ved, at der er for få flyveledere, siger han.

Københavns Lufthavn: 'En spinkel lappeløsning'

Ifølge Københavns Lufthavn har mere end 1 million passagerer været påvirket af konflikten mellem flyvelederne og Naviair alene i april, hvor flyet har været mere end et kvarter forsinket.

Dertil har 60.000 passagerer fået aflyst deres fly samme måned, og Københavns Lufthavn forudser, at maj ikke kommer til at se spor bedre ud.

- Vi tager Naviairs beslutning til efterretning, men vi gør det under protest. For os at se, er det en spinkel lappeløsning. Den er nødvendig her og nu, men den er ikke holdbar på lang sigt, siger Lise Kürstein, der er pressechef i Københavns Lufthavn.

Lufthavnen har tidligere rakt ud til transportminister Thomas Danielsen i håb om at få ministeren til at agere mægler mellem de to parter.

Transportministeren afviste i den forbindelse, at han vil komme ind og blande sig i konflikten.

Lise Kürstein har dog ikke opgivet håbet om at få politisk håndsrækning i den lange konflikt.

- Vi beder ministeren om at komme ind og mægle og de to parter skal sætte sig sammen og finde en løsning nu til gavn for hele branchen, siger hun.

Nedsat kapacitet i Roskilde

Sommerplanen har dog den konsekvens, at der vil være nedsat kapicitet i Roskilde Lufthavn.

- Det er en form for brandslukning, som jeg godt forstår, at ledelsen i Naviair foretager sig. Politikerne har valgt at sidde på hænderne i det her, så ledelsen er nødt til at gøre noget for at tage toppen af de problemer, de har i lufthavnen, siger Jacob Pedersen.

Lise Kürstein mener heller ikke, at det er problemfrit, at Naviair har valgt at rykke flyvelederne væk fra Roskilde.

- Naviair har ansvaret for at holde luftrummet åbent over Danmark, og det vil sige, at der nu er tidspunkter i døgnet, hvor luftrummet over Roskilde vil være lukket. Det går udover de fly, der skal hen over Roskilde, men også for pilotskolerne, der træner ved Roskilde, siger hun.