Styrelse: Grundlag for at trække Herlufsholm i statstilskud

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vurderer, at Herlufsholm ikke overholder og ikke har overholdt det, der hedder frihed og folkestyre-kravet.

Skolen har til 22. februar til at svare, hvorefter styrelsen vil træffe en afgørelse. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix)

Der er grundlag for at kræve, at Herlufsholm Skole og Gods skal betale 27 millioner kroner tilbage i statstilskud, mener Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk).

Det fremgår af en partshøring, som er dateret 18. januar, og er blevet lagt ud på Herlufsholms hjemmeside.

- Det er samlet set styrelsens foreløbige vurdering, at der er grundlag for... at træffe afgørelse om at pålægge skolen at tilbagebetale 27 millioner kroner af det tidligere modtagne statstilskud, skriver styrelsen i partshøringen.

Det er blandt andet, fordi styrelsen vurderer, at Herlufsholm Skole og Gods ikke overholder og ikke har overholdt det, der hedder frihed og folkestyre-kravet.

Kravet lyder blandt andet "at skolen efter sit formål og hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene".

Skal svare senest 22. februar

Herlufsholm var i maj sidste år centrum i en dokumentar fra TV2. Her fortalte tidligere elever om vold, seksuelle krænkelser og mobning. Få dage efter blev skolens rektor afskediget.

I november fandt en uvildig advokatundersøgelse, at der var flere tilfælde af hyppig mobning på Herlufsholm end på andre gymnasier.

- Styrelsen finder på det foreliggende grundlag anledning til alvorlig bekymring for elevkulturen og elevtrivslen på skolen, står der i partshøringen.

I et svar på sin hjemmeside skriver Herlufsholm Skole og Gods, at skolen sætter spørgsmålstegn ved, om styrelsen har hjemmel til at tilbageholde tilskud, sådan som det er angivet.

- Navnlig er det uklart, hvorfor Stuk – i modsætning til eksterne ekspertvurderinger – mener, at enkeltstående episoder er udtryk for en generel kultur, og hvad grundlaget er for denne vurdering, skriver skolen.

Ifølge skolen giver styrelsens partshøring indtryk af "en grænseoverskridende elevkultur og -adfærd".

- Dette stærkt generaliserende billede af skolens elever kan Herlufsholm på ingen måde genkende, skriver skolen i sit svar.

Skolen har til 22. februar til at svare, hvorefter styrelsen vil træffe en afgørelse.

/ritzau/