Socialdemokratiet - EU har voldt mange kvaler

Socialdemokratiet er begejstret for EU og ønsker noget mere EU, end vi har i Danmark i dag. Fx. bør de danske forbehold afskaffes.

Socialdemokratiet er glad - endog meget glad - for EU. Og partiet ønsker noget mere EU, end vi har i Danmark i dag. Fx. bør de danske EU-forbehold afskaffes, fordi de afskærer Danmark fra at være med til at præge udviklingen inden for områder som valutapolitik, forsvarspolitik og asylpolitik.

Socialdemokratiet mener, at Danmark gennem EU blandt andet er med til fremme fred og demokrati og menneskerettigheder. EU kæmper også for fri og fair konkurrence på verdensmarkedet og forsøger at skabe udvikling i fattige lande verden over. Noget, som står højt på Socialdemokratiets dagsorden.

Historisk splittelse

Partiet har nu ikke altid været så glad for EU. Faktisk har Socialdemokratiet gennem mange år haft et problematisk forhold til det europæiske samarbejde.

Da danskerne i 1972 stemte om medlemskab af det daværende EF, anbefalede den socialdemokratiske statsminister Jens Otto Krag sine vælgere at stemme ja. Men partiet var dybt splittet i holdningen til EF. Modstanderfløjen frygtede, at de store lande ville bestemme alt, fx inden for arbejdsmarkedspolitikken, og at det ville føre til forringelser for de danske lønmodtagere - altså partiets kernevælgere.

Konsekvensen af splittelsen var, at både tilhængerfløjen og modstanderfløjen deltog i Socialdemokratiets valgfilm op til EF-afstemningen.

Der har været flere svære EU-slag i Socialdemokratiet. Fx er medlemmerne ikke enige om, hvorvidt det er nødvendigt at sende nye EU-traktater til folkeafstemning.

De seneste år har Europa-Parlamentet fået stadigt mere magt, men det er slet ikke nok, mener Socialdemokratiet. Parlamentet bør også have medbestemmelse i forbindelse med landbrugspolitikken, som udgør den største post på EU's budget. Og så skal parlamentet heller ikke rejse frem og tilbage mellem Bruxelles og Strasbourg. Det er spild af tid og penge.

Facebook
Twitter