Svend Thue Damgaard (R), Byrådsmedlem

Parti:

Det Radikale Venstre

Svend Thue Damgaard (R), Byrådsmedlem (© Svend Thue Damgaard)

Navn:

Svend Thue Damgaard

By:

Kjellerup (Silkeborg kommune)

Alder:

43 år

Uddannelse:

Jeg blev ansat i Post Danmark i 1988 og har arbejdet som produktionsleder, projektleder, driftschef, udviklingskonsulent og marketingkonsulent inden for organisationen. Geografisk har jeg udført arbejdet i København, Århus, Viborg, Silkeborg og Vejle. Jeg er uddannet assessor inden for excellence og anvender lean som værktøj i mit daglige arbejde. Derudover har jeg erfaring i projektledelse, arbejde med forandringer samt implementering.

Beskæftigelse:

Supportchef i Post Danmark.

Hobby:

Politik, fuldtidsjob og 4 børn - kalenderen er fyldt godt op. I fritiden deltager jeg gerne i fælles aktiviteter, og med 4 sportsaktive børn er der altid en fodboldkamp at deltage i som tilskuer.

Hvor vil du karrieremæssigt hen med din politik?:

En kreativ kommune, hvor der er et fællesskab med udfoldelsesmuligheder. En kommune der er kendetegnet ved mod, tolerance, forskellighed og mulighed for at være med i udviklingen af kommunen og lokalområdet.

Partihjemmeside:

Personlige hjemmeside:

Hvad er dine to mærkesager?:

1) Tillidsreform: Silkeborg kommunes aktiviteter og administration skal forenkles ved at fjerne unødvendige kontrolforanstaltninger og ved at lægge mere kompetence og flere beslutninger ud til kommunens ansatte. De ansatte skal inddrages i beslutningerne, og dermed får vi mere tilfredse medarbejdere. Og mere tilfredse medarbejdere giver bedre service og mere tilfredse borgere. 2) Klima er ikke kun noget vi taler om. Vi skal som kommune gå foran. Klima skal indtænkes i alle kommunale beslutninger. Vi skal gøre hvad vi kan for lokalt, når vi ny- og ombygger, laver lokalplaner og køber biler. Vi skal gå foran som kommune med klimavenlige løsninger – det kan også trække nye arbejdspladser til kommunen.

Hvilken politisk gerning er du mest stolt af?:

Borgerinddragelse i forbindelse med kommuneplanen for Silkeborg kommune. Lokalrådene var et godt bindeled mellem politikere/embedsmænd og borgerne, og sikrede den lokale forankring i udviklingen af alle områder i kommunen. Nærdemokratiet er godt på vej, men vi kan gøre det meget bedre.

Hvad er din personlige relation til folkeskolen i din hverdag?:

Mine 3 yngste børn går i den lokale folkeskole (7-14 år) og min kone er medlem af skolebestyrelsen.

Hvorfor brænder du for lokalpolitik?:

Lokalpolitik er nærværende og man er sikker på dialog om de beslutninger og forandringer som gennemføres. Borgerkontakt er vigtig for mig, og man kan se resultaterne af de beslutninger som gennemføres.

Facebook
Twitter