Tema

Sprøjtegift i drikkevandet

Pesticid truer drikkevandet: Nils har ikke drukket sit vand i et år

Alle danske vandværker er i gang med at teste for et pesticid, der mistænkes for at være kræftfremkaldende. Det er fundet flere steder.

Tidslinje

 1. Pesticid truer drikkevandet: Nils har ikke drukket sit vand i et år

  Alle danske vandværker er i gang med at teste for et pesticid, der mistænkes for at være kræftfremkaldende. Det er fundet flere steder.

 2. Forurenet grundvand: Sådan kan regionerne rydde op

  518 danske grundvandsboringer er i dag forurenet med pesticider fra blandt andet gamle lossepladser og maskinstationer.

 3. Oprydning vil tage årtier – imens bliver pesticider ved med at sive ned i vores drikkevand

  Danske Regioner mangler milliardbeløb, hvis de skal forhindre pesticidrester i at sive ned i grundvandet de næste årtier.

 4. På sjette døgn er borgerne i Ledøje uden vand: 'Det er virkelig skræmmende'

  I næsten en uge har 290 husstande været henvist til at hente vand fra en tank midt i byen.

 5. Passer de godt nok på drikkevandet? Ministerium sat under lup

  Rigsrevisionen undersøger, om Miljø- og Fødevareministeriet har overvåget drikkevandet godt nok.

 6. Svampemiddel fundet i hver tredje drikkevandsboring: 'Det er den værste forurening af grundvandet, vi har set'

  Pesticidstof fundet i næsten hver tredje undersøgte drikkevandsboring i Danmark.

 7. 'Fornuftig' mener landmændene - 'fantastisk' jubler Danmarks Naturfredningsforening om ny aftale om drikkevand

  Men sprøjteforbuddet var ikke nødvendigt, mener Landbrug & Fødevarer.

 8. Bruger regn og ormehuller: Sådan ender landmandens pesticider i dit drikkevand

  Forstå, hvordan pesticider fra marken ender i grundvandet og hvorfor risikoen er størst tæt på vandboringer.

 9. Politisk aftale forbyder brugen af sprøjtegift nær drikkevandsboringer

  Der er bred politisk opbakning til aftalen, som skal gøre drikkevandet sikkert.

 10. Efter ’katastrofe’: Vand skal screenes for flere sprøjtemidler

  Vandpanelet anbefaler stor undersøgelse af grundvandet.

 11. Notat: Garanti for rent drikkevand kræver vidtgående sprøjteforbud

  I dag foreslår ministeren at forbyde sprøjtning ved drikkevandsboringer - men det er ikke nok, konkluderer GEUS.

 12. Efter stribevis af gift-fund i dit vand: Nu kommer regeringen med forbud

  Miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen (V), vil forbyde brug af sprøjtemidler i nærheden af drikkevandsboringer.

 13. Direktør med kontroversielt udspil: Lad os nu rense drikkevandet

  Holdningen i Danmark er, at vi skal drikke rent og urenset vand, men der er pesticider i vandet flere steder.

 14. Flere partier vil forbyde sprøjtegifte: Vi kan ikke gamble med børns liv

  Miljøministeren afviser forbud, indtil der findes mere sikker viden.

 15. Ny forskning: Pesticider godkendt i Danmark mistænkt for at være kræftfremkaldende

  Miljøministeriet har i dag nedsat en arbejdsgruppe, der skal følge ny, opsigtsvækkende forskning, som kæder godkendte pesticider sammen med kræft.

 16. Efter stribevis af pesticidfund: Nu varsler miljøministeren stramninger

  Efter et år med ekstraordinært mange nye pesticidfund melder miljøminister Jakob Ellemann-Jensen sig nu i koret af bekymrede.

 17. Ellemann beklager, at et notat om sprøjteforbud blev tilbageholdt

  Efter flere fund af pesticidrester i drikkevand er miljøministeren i samråd. Blandt andet om et skjult notat.

 18. Sprøjteforbud ved vandboringer: Koster seks kroner om året pr. husstand

  Erstatning til landbruget vil koste en gennemsnitsfamilie omkring seks kroner om året, viser beregninger

 19. Forurening kom som lyn fra en klar himmel: ”Jeg har ingen tillid til kontrollen af drikkevandet”

  ET ÅR EFTER DE FØRSTE FUND: Myndighederne møder kritik for mangelfuld kontrol af drikkevandet

 20. Få overblik: Et år med konflikt og fund af sprøjtegift i drikkevandet

  Det seneste år er tre ellers ukendte pesticid-rester dukket op i grundvand og drikkevand. Få genopfrisket de vigtigste punkter i historieforløbet her.

 21. 250 drikkevandsboringer forurenet: 'En vanvittig stigning'

  Antallet af drikkevandsboringer, der må lukke eller sættes i alternativ drift, er eksploderet det seneste år, viser en status fra brancheorganisationen DANVA.

 22. Grafik: Derfor er risikoen for forurening større nær vandboringer

  Når der pumpes drikkevand op fra undergrunden, kan et sug nær boringen få forurening til at sive hurtigere mod grundvandet. Se hvordan i grafikken nedenfor.

 23. Skanderborg vil beskytte drikkevandet: Klar til at forbyde landmænd at sprøjte

  Skanderborg kommune lægger nu an til at forbyde brugen af ellers godkendte sprøjtemidler på udvalgte områder. En plan, der får landbruget til at varsle konflikt.

 24. Se video: Tidligere bombehund Louie snuser efter giftdampe i Johns hus

  En omskolet bombehund skal nu hjælpe med at opsnuse forurening.

 25. Forurenet af pesticider: Vandværk pumper vandet op, inden det når grundvandsboringerne

  Ved Slimminge Vandværk håber man at være fri for pesticider om 15 år ved hjælp af et ekstra rensningsanlæg.

 26. Affald vælter op af jorden: Henning frygter for sit drikkevand

  Tidligere losseplads ligger oven på et stort drikkevandsreservoir. Det skaber bekymring for forurening

 27. Tusindvis af forurenede grunde truer grundvandet

  Forurening fra over 5000 grunde truer grundvandet, det fastslår Danske Regioner i ny kortlægning over forureningen i Danmark.

 28. Opposition kalder miljøminister i samråd efter nye fund af giftrester i drikkevand

  Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) skal besvare, om han vil forbyde sprøjtegift tæt ved drikkevandsboringer.

 29. Efter nyt pesticidfund i drikkevandet: Danmark var advaret for 11 år siden

  Allerede i 2007 advarede EU medlemslandene om, at pestidcidresten Dimethylsulfamid kunne sive ned i grundvandet.

 30. Vandbranche efter endnu et nyt pesticidfund: Der er noget galt

  Pesticidresten Dimethylsulfamid er det tredje stof i år, der efter overraskende fund tilføjes listen over pesticider, som vandværkerne skal teste for.

 31. To vandværker lukket: Endnu et pesticid fundet i drikkevandet

  Pesticid-resten Dimethylsulfamid er blevet fundet hos en række vandværker hos Hovedstadens Forsyning, HOFOR.

 32. Forslag møder kritik: Pesticid-fri kommune vil bruge sprøjtemidler igen

  Gåsebillelarven skaber problemer på odenseanske boldbaner. Nu beder kommunen om lov til at bruge sprøjtegift.

 33. Trods alarm: Derfor kan du drikke forurenet vand

  Vand med alarmerende pesticid-rester er ikke nødvendigvis sundhedsskadeligt.

 34. Miljøstyrelsen finder stof fra populære svampemidler udbredt i grundvandsovervågning

  Rester fra sprøjtemidler til at bekæmpe sygdomme i korn er fundet i 48 ud af 148 overvågningsboringer landet over.

 35. Ayoe drikker vand med 35 gange for højt niveau af pesticidrest

  I Krogsbølle på Nordfyn drikker beboerne vand, hvor koncentrationen af pesticidresten, Desphenyl-Chloridazon, er 35 gange over grænseværdien.

 36. Historisk stor forurening af dit drikkevand: Boringer lukket over hele landet

  Fund af for højt niveau af pesticid-rest i hver tiende af 1.698 undersøgte drikkevandsboringer.

 37. Kommunes forbud mod sprøjtemidler ender i retten

  Samfundets ret til at beskytte grundvandet under landbrugets marker er kernen i kommende historisk retssag.

 38. Endelig knækker kurven. Men stadig ulovlig gift i hver tiende kontrol

  Andelen af forhandlere med ulovlig sprøjtemiddel på hylderne faldt mærkbart i 2017.

 39. Nul sprøjtegift i grundvandet: Nu breder forbud sig til private haver

  Aarhus Kommune er klar til forbud, hvis haveejere ikke selv dropper ukrudtsmidler.

 40. Skadelig rest fra populære svampemidler kan sive ned til grundvandet

  Landsdækkende screening skal afdække, i hvor høj grad rester fra landbrugets foretrukne midler til bekæmpelse af svamp i korn forurener grundvandet.

 41. Nederlag til landbruget: Sprøjteforbud står ved magt

  En ny afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet slår fast, at en kommune kan forbyde landmænd og privatpersoner at sprøjte på egen jord

 42. Byrødder uenige om beskyttelse af drikkevand: Skal pesticider tvinges af marken?

  Er risikoen for forurening af grundvandet så stor, at det er nødvendigt at indføre sprøjteforbud på særligt sårbare jorde? Det spørgsmål skaber politisk uenighed i flere kommuner.

 43. Grafik: Sådan kan pesticider komme ned i grundvandet

  Se, hvordan godkendte pesticider kan komme ned i grundvandet.

 44. Kampen om jorden: Kommuner og landbrug i indædt strid om retten til at sprøjte

  Lige nu arbejder flere kommuner på at forbyde brug af ellers godkendte sprøjtemidler på udvalgte områder. Men landbruget kæmper imod med nævnsklager og trusler om retssager.

 45. Nye regler: Private vandboringer skal ikke længere kontrollere drikkevandet

  Kommunerne kan ikke længere kræve, at ejere af private vandboringer kontrollerer vandet.

 46. Giver dit vandværk besked om sprøjtegift i drikkevandet? Se kortet her

  Du er ikke sikker på at få besked, hvis dit vandværk har opdaget sprøjtegift i drikkevandet, viser en DR-rundspørge. Se svarene på kortet.

 47. Fire nye fund af pesticidrester i drikkevand på fynske vandværker

  Fire vandværker på Nordfyn leverer vand med pesticidrester over grænseværdien, viser ny prøve.

 48. Esben Lunde presses af S og DF i sag om dansk grundvand

  Dansk Folkeparti sætter spørgsmålstegn ved uvildigheden af rapport trods løfte fra Esben Lunde Larsen.

 49. Familien Binderups vandværk vil ikke frivilligt teste for "glemt" pesticid-rest: "Nogen burde tvinge dem"

  Manglende test af det "glemte" pesticid, Desphenyl-Chloridazon, bekymrer nogle af de vandforbrugere, DR har talt med.

 50. Vandværker overhører opfordring om at teste vandet for 'glemt' pesticid

  Miljøstyrelsen vil have kommuner og vandværker til at teste for hidtil ukendt pesticid-rest.

 51. Ulovlige pesticider løber fra gartnerier direkte ud i naturen

  En undersøgelse af 113 gartnerier viser, at der er fundet op mod 30 ulovlige pesticider i omkringliggende vandløb.

 52. Politikere: Hellere lukke boringer end acceptere pesticid

  Danmarks krav til drikkevandet betyder, at en lang række vandværker i de seneste par uger har lukket boringer efter fund af nedbrydningsstoffer fra pesticidet Chloridazon.

 53. Stribevis af nye pesticid-fund: Her er "glemt" sprøjtemiddel fundet

  Antallet af lukkede drikkevandsboringer er på kort tid steget markant.

 54. Fund af pesticidrester lukker vandboringer i Kerteminde

  Vandkunderne skal ikke være bekymrede for deres sundhed, siger direktør for Kerteminde Forsyning.

 55. Nu skal alle vandværker teste for ”glemt” pesticid

  Miljøstyrelsen har besluttet at stoffet Desphenyl-Chloridazon skal indgå i den rutinemæssige kontrol på vandværkerne

 56. Bekymring over "glemt" pesticid i 10 år: "De burde for længst have gjort noget"

  Miljøstyrelsen går i dag til møde for at diskutere problematiske fund af Desphenyl-Chloridazon i drikkevandet. Dokumenter viser nu, at styrelsen er blevet advaret om stoffet i årevis.

 57. Miljøstyrelsen har kendt til overset pesticid i et år

  Sidste år orienterede Region Syddanmark om, at der var fundet for store mængder af "glemt" pesticid i det danske drikkevand.

 58. Nylonfiltre og pesticid-ædende bakterier kan sikre drikkevand i fremtiden

  Vores drikkevand bliver langt fra testet for alle pesticider. Derfor sætter en hold danske forskere deres lid til metode, der kan rense vandet i stedet.

 59. Vandforsyninger tager sagen i egen hånd: Hastetester efter fund af "glemt" pesticid

  Mens Miljøstyrelsen tygger på, om test af "glemt" pesticid skal være et krav, handler flere store vandforsyninger nu på eget initiativ.

 60. Ny opgørelse: Mange andre pesticider i grundvandet

  Det er ikke kun sprøjtegifte fra fortiden, der siver ned i drikkevandet, afslører ny opgørelse.

 61. Politikere: Vi skal kunne stole på at drikkevandet er rent

  Politikerne er enige om, at der skal testes mere efter fund af pesticider i drikkevandet.

 62. Professor i miljømedicin om pesticidfund i drikkevand: Det her ser grimt ud

  Nye fund af pesticidrester i drikkevandet bekymrer ekspert, selv om fundene ikke i sig selv er sundhedsskadelige

 63. ”Glemte” pesticider pibler frem i drikkevandet: Skaber bekymring landet over

  Et pesticid dukker nu op i mængder over grænseværdierne i en række drikkevandsboringer.

 64. Overset pesticid lukker vandværker

  Det er uvist, hvor længe forbrugerne har drukket vand med pesticider i.

 65. Landmænd om sprøjteforbud: Erstatning er alt for lav

  12 landmænd ved Aarhus må snart ikke sprøjte deres marker af hensyn til drikkevandet. De er stærkt utilfredse med kommunes kompensationsforslag på 6,5 mio. kroner.

Andre medier skriver