Tema

Sprøjtegift i drikkevandet

Trods alarm: Derfor kan du drikke forurenet vand

Vand med alarmerende pesticid-rester er ikke nødvendigvis sundhedsskadeligt.

Tidslinje

 1. Trods alarm: Derfor kan du drikke forurenet vand

  Vand med alarmerende pesticid-rester er ikke nødvendigvis sundhedsskadeligt.

 2. Miljøstyrelsen finder stof fra populære svampemidler udbredt i grundvandsovervågning

  Rester fra sprøjtemidler til at bekæmpe sygdomme i korn er fundet i 48 ud af 148 overvågningsboringer landet over.

 3. Historisk stor forurening af dit drikkevand: Boringer lukket over hele landet

  Fund af for højt niveau af pesticid-rest i hver tiende af 1.698 undersøgte drikkevandsboringer.

 4. Endelig knækker kurven. Men stadig ulovlig gift i hver tiende kontrol

  Andelen af forhandlere med ulovlig sprøjtemiddel på hylderne faldt mærkbart i 2017.

 5. Nul sprøjtegift i grundvandet: Nu breder forbud sig til private haver

  Aarhus Kommune er klar til forbud, hvis haveejere ikke selv dropper ukrudtsmidler.

 6. Skadelig rest fra populære svampemidler kan sive ned til grundvandet

  Landsdækkende screening skal afdække, i hvor høj grad rester fra landbrugets foretrukne midler til bekæmpelse af svamp i korn forurener grundvandet.

 7. Byrødder uenige om beskyttelse af drikkevand: Skal pesticider tvinges af marken?

  Er risikoen for forurening af grundvandet så stor, at det er nødvendigt at indføre sprøjteforbud på særligt sårbare jorde? Det spørgsmål skaber politisk uenighed i flere kommuner.

 8. Grafik: Sådan kan pesticider komme ned i grundvandet

  Se, hvordan godkendte pesticider kan komme ned i grundvandet.

 9. Kampen om jorden: Kommuner og landbrug i indædt strid om retten til at sprøjte

  Lige nu arbejder flere kommuner på at forbyde brug af ellers godkendte sprøjtemidler på udvalgte områder. Men landbruget kæmper imod med nævnsklager og trusler om retssager.

 10. Giver dit vandværk besked om sprøjtegift i drikkevandet? Se kortet her

  Du er ikke sikker på at få besked, hvis dit vandværk har opdaget sprøjtegift i drikkevandet, viser en DR-rundspørge. Se svarene på kortet.

 11. Esben Lunde presses af S og DF i sag om dansk grundvand

  Dansk Folkeparti sætter spørgsmålstegn ved uvildigheden af rapport trods løfte fra Esben Lunde Larsen.

 12. Familien Binderups vandværk vil ikke frivilligt teste for "glemt" pesticid-rest: "Nogen burde tvinge dem"

  Manglende test af det "glemte" pesticid, Desphenyl-Chloridazon, bekymrer nogle af de vandforbrugere, DR har talt med.

 13. Vandværker overhører opfordring om at teste vandet for 'glemt' pesticid

  Miljøstyrelsen vil have kommuner og vandværker til at teste for hidtil ukendt pesticid-rest.

 14. Politikere: Hellere lukke boringer end acceptere pesticid

  Danmarks krav til drikkevandet betyder, at en lang række vandværker i de seneste par uger har lukket boringer efter fund af nedbrydningsstoffer fra pesticidet Chloridazon.

 15. Stribevis af nye pesticid-fund: Her er "glemt" sprøjtemiddel fundet

  Antallet af lukkede drikkevandsboringer er på kort tid steget markant.

 16. Nu skal alle vandværker teste for ”glemt” pesticid

  Miljøstyrelsen har besluttet at stoffet Desphenyl-Chloridazon skal indgå i den rutinemæssige kontrol på vandværkerne

 17. Bekymring over "glemt" pesticid i 10 år: "De burde for længst have gjort noget"

  Miljøstyrelsen går i dag til møde for at diskutere problematiske fund af Desphenyl-Chloridazon i drikkevandet. Dokumenter viser nu, at styrelsen er blevet advaret om stoffet i årevis.

 18. Miljøstyrelsen har kendt til overset pesticid i et år

  Sidste år orienterede Region Syddanmark om, at der var fundet for store mængder af "glemt" pesticid i det danske drikkevand.

 19. Vandforsyninger tager sagen i egen hånd: Hastetester efter fund af "glemt" pesticid

  Mens Miljøstyrelsen tygger på, om test af "glemt" pesticid skal være et krav, handler flere store vandforsyninger nu på eget initiativ.

 20. Ny opgørelse: Mange andre pesticider i grundvandet

  Det er ikke kun sprøjtegifte fra fortiden, der siver ned i drikkevandet, afslører ny opgørelse.

 21. Politikere: Vi skal kunne stole på at drikkevandet er rent

  Politikerne er enige om, at der skal testes mere efter fund af pesticider i drikkevandet.

 22. Professor i miljømedicin om pesticidfund i drikkevand: Det her ser grimt ud

  Nye fund af pesticidrester i drikkevandet bekymrer ekspert, selv om fundene ikke i sig selv er sundhedsskadelige

 23. ”Glemte” pesticider pibler frem i drikkevandet: Skaber bekymring landet over

  Et pesticid dukker nu op i mængder over grænseværdierne i en række drikkevandsboringer.

 24. Overset pesticid lukker vandværker

  Det er uvist, hvor længe forbrugerne har drukket vand med pesticider i.

Andre medier skriver