10 lande på vej mod EU

Hele 10 øst- og centraleuropæiske lande er på vej til at blive medlemmer af EU. Der er gode chancer for medlemskab i 2004.

Flere østeuropæiske lande hilste tirsdag EU-kommisionens årligestatusrapport om ansøgerlandes fremskridt i deres forberedelser tilEU-medlemskab velkommen.

Rapporten konkluderer, at 10 ansøgerlande har gode chancer forat blive optaget i Den Europæiske Union i 2004, skriver RitzausBureau. De ti er: Ungarn, Polen, Tjekkiet, Slovenien, Estland,Litauen, Slovakiet, Cypern og Malta.

Tre andre lande, Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet, får ikkemulighed for at komme med i første optagelsesrunde.

EU er endnu ikke begyndt at forhandle med det 13. ansøgerlandTyrkiet om dets optagelse, og det vil ikke ske i år, konstateredeEU's udvidelseskommissær Günter Verheugen, da han præsenterederapporten i Europa-Parlamentet i Strasbourg.

Fremskridtsrapporten fremkaldte vrede reaktioner i Tyrkiet, somEU-kommissionen fortsat holder hen med henvisning til, atforholdene i landet stadig lader meget tilbage at ønske på centraleområder som overholdelse af menneskerettigheder ogmindretalsbeskyttelse. Dertil kommer, at Tyrkiets økonomi ligger iruiner.

For at nå en "bunke-udvidelse" af EU med ti nye lande i 2004skal ansøgerlandene og EU dog først nå til enighed om de mestfølsomme dele af optagelsesforhandlingerne. Det gælder ifølgeRitzau navnlig landenes deltagelse i finansieringen afEU-samarbejdet og deres adgang til at få del i EU's generøselandbrugsstøtte og strukturfonde for regionaludvikling, og ingen aflandene er endnu helt igennem forberedelserne.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk