1.000 somaliere har mistet deres opholdstilladelse: 'Nu skal de rejse hjem'

Ifølge Udlændingestyrelsen er der sikkert nok i Somalia til at rejse tilbage. Så det skal de gøre, siger ministeren.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) stoler trygt på Udlændingestyrelsens vurdering af, at det er sikkert nok at vende tilbage til Somalia. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

Næsten 1.000 somaliere har mistet deres danske opholdstilladelser, siden Udlændingestyrelsen begyndte at gennemgå dem i begyndelsen af 2017.

Det viser de nyeste tal fra styrelsen, som dækker perioden til og med oktober i år.

Her havde 516 flygtninge mistet opholdstilladelsen og sammen med dem 412 familiesammenførte. Flere er kommet til siden.

Afgørelserne skyldes ifølge Udlændingestyrelsen, at der nu er sikkert nok i dele af Somalia til, at flygtningene og deres familier rejser hjem.

Og derfor er det også helt på sin plads at somalierne mister opholdsgrundlaget, siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

- Hvis man ikke længere har behov for vores beskyttelse og ens liv og helbred ikke længere er i fare i hjemlandet, og helt konkret i Somalia, så skal man selvfølgelig rejse hjem igen og genopbygge det land, man kom fra, siger ministeren.

Ny praksis at inddrage opholdstilladelser

Det er flere år siden, at det var en selvfølge at få asyl, når man flygtede fra Somalia til Danmark. Men det er en ny praksis at herboende somaliere risikerer få inddraget eller afvist forlængelse af deres opholdstilladelse.

Det blev muligt med en ændring af udlændingeloven i 2015, som egentlig var møntet på de mange syrere som ankom under flygtningekrisen.

I efteråret 2016 offentliggjorde Udlændingestyrelsen, at den ville benytte det nye lovgrundlag til at gennemgå omkring 1.200 opholdstilladelser som var givet til somaliere på grund af "de generelle forhold" i dele af Somalia.

Her vurderede man at "de generelle forhold nu er ændret så meget i disse dele af Somalia, at der ikke længere er grundlag for asyl, alene fordi man kommer derfra", ifølge styrelsen.

Og den vurdering er Inger Støjberg helt tryg ved, trods ugentlige rapporter om terrorangreb og kaos i landet, som kun lige har fået en fungerende regering.

- Vi kigger jo hver enkelt sag igennem og vi ved jo ret meget om Somalia. Det er jo sådan, at der hele tiden bliver gennemført "fact finding", altså at man simpelthen ser på forholdene. Jeg stoler fuldstændigt på myndighedernes afgørelse, siger udlændinge- og integrationsministeren.

Kun 18 procent af klagerne får ret

Indtil videre har klageinstansen Flygtningenævnet, som har modtaget klager i stort set alle sagerne, ofte været enig med Udlændingestyrelsens afgørelser.

Af de sager det hidtil har behandlet, har nævnet stadfæstet afgørelsen i 42 procent af tilfældene. I andre 40 procent har det sendt sagerne tilbage til Udlændingestyrelsen, oftest fordi der er kommet nye oplysninger frem.

Kun i 18 procent af sagerne har Flygtningenævnet giver klageren ret i, at asyl i Danmark stadig er berettiget.

Når Flygtningenævnet stadfæster Udlændingestyrelsens afgørelse, har personen 30 dage til at rejse ud, og hvis det ikke sker, overflyttes vedkommende til et såkaldt udrejsecenter.

Beslutter den tidligere flygtning at rejse, er der adgang til repatrieringsstøtte på næsten 140.000 kroner per voksen og 42.000 kroner per barn.

Men trods at en middelstor familie altså kan få 300.000-400.000 kroner med hjem, var der kun 42 herboende somaliere som lod sig repatriere i Somalia sidste år, og 32 hidtil i år.

Dansk Flygtningehjælp: Et meget farligt sted

Det tager Dansk Flygtningehjælp, som har været til stede i Somalia i årevis, som tegn på, at den dårlige sikkerhedssituation vejer tungt for herboende somaliere.

- Det er et tydeligt tegn på, at folk ikke føler sig trygge ved at vende hjem og at de ikke ser en fremtid for dem selv og deres børn og familie i Somalia. At de ikke føler sig sikre, hvis de vender hjem, for så ville mange flere tage imod tilbudet, siger generalsekretær Christian Friis Bach.

Organisationen har været medforfatter på flere af Udlændingestyrelsens rapporter om landet, og Christian Friis Bach var i Somalia for få uger siden.

Han mener, at Udlændingestyrelsens gennemgang og inddragelse af de mange opholdstilladelser er forhastet. For selv om situationen i dele af landet har forbedret sig lidt, er det ikke tid til at vende hjem endnu.

- Der er steder i Somalia, som man nok godt kan vende tilbage til, hvis man har tilknytning, en familie og hvis det er et sted, hvor der er nogenlunde sikkert, siger han.

- Men der er rigtig mange andre steder hvor det er meget usikkert at vende tilbage. Særligt når man kommer som lidt en fremmed og ikke har tilknytning, og måske har været i Danmark i mange år. Så er Somalia et meget farligt sted at være, og derfor anbefaler vi ikke, at man sender somaliere tilbage nu, siger Dansk Flygtningehjælps generalsekretær.

Tag imod pengene og rejs

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) fastholder dog, at Udlændingestyrelsens vurdering er den rigtige.

- Jeg mener at sikkerheden er god nok. Men jeg kan jo ikke vide, hvorfor somaliere så alligevel takker nej og hellere vil blive i Danmark. Det kan jeg ikke afgøre. Men hvis myndighederne har gennemgået sagen til bunds, og det har de jo, og set at det er sikkert at rejse hjem, så stoler jeg selvfølgelig på det, siger Inger Støjberg.

- Så synes jeg man skal tage imod pengene og rejse hjem og starte sig en ny tilværelse. For hjem skal man, siger hun.

Ifølge Politiken har Danmark en mørklagt mundtlig aftale med Somalia om at landet modtager repatrierede somaliere til gengæld for hjælp med at opbygge en politistyrke.

Aftalen omfatter dog kun 12 personer om året, ifølge avisen.