12 norske læger dømt for misbrug af 39 kvinder

Flere norske læger er idømt fængselsstraffe for seksuelle overgreb på patienter. Lægerne kan uden problemer arbejde i andre lande.

Fra 2008 til 2009 er 39 kvindelige patienter blevet udsat for seksuelle overgreb af 12 mandlige læger i Norge, viser Dagbladets gennemgang af det norske sundhedstilsyns sager omkring lægeautorisationer og seksuelle overgreb.

32 af overgrebene blev begået af udenlandske læger, mens to af de norske læger, som er berørt, har fået deres uddannelse i udlandet.

Overgrebene varierer fra befamlinger af kønsorganer til voldtægter og voldtægtsforsøg.

Fik frataget autorisation

Nogle af de involverede læger har fået frataget deres autorisationer efter at have haft seksuelle relationer til patienter og tidligere patienter.

En af lægerne blev i februar 2011 idømt halvandet års fængsel i Haugesund for overgreb på 16 kvindelige patienter. Også flere andre af de 12 læger er blevet idømt fængselsstraffe.

Ifølge den norske avis kan læger, som har mistet deres autorisation i Norge, uden problemer arbejde som læger i Europa og resten af verden.

Facebook
Twitter