Agent Orange-ofre anlægger sag

Tre vietnamesere har anlagt sag mod producenterne af Agent Orange, afløvningsmidlet som amerikanerne brugte for snart 30 år siden under Vietnam-krigen. De tre siger, at de eller deres familier er blevet syge af midlet.

Tre vietnamesere, som siger, at de eller deres familier blevsyge af afløvningsmidlet Agent Orange, har anlagt sag modproducenterne af produktet. Agent Orange blev brugt af amerikanerneunder Vietnam-krigen for snart 30 år siden.

USAsprøjtede 72 mio. liter gift, kendt under betegnelserne AgentOrange, Agent White og Agent Blue over 16 pct. af det daværendeSydvietnam.

Midletforårsagede fosterskader og fik også skyld for at give alvorligesygdomme, bl.a. kræft, hos Vietnamveteranerne. Anvendelsen ophørtei 1970.

AgentOrange (Dioxin): Plantebekæmpelsesmiddel, som bl.a. blev brugt afamerikanerne i Vietnamkrigen til at ødelægge fjendens afgrøder ogde skove, som fjenden skjulte sig i.Agent Orange

- Vi kræver kompensation fra over 20 amerikanske firmaer for dehelbredsproblemer, Agent Orange har påført os, siger en talsmandfor en organisation af ofre.

Fra 1961 til 1971 sprøjtede amerikansk og sydvietnamesiskmilitær millioner af liter gift ud over Vietnam for at ødelæggejunglen, der tjente som skjul for de kommunistiske styrker.

Agent Organge var det mest anvendte middel og har skadethelbreddet for millioner af vietnamesere. For et par uger sidenoplyste militær-eksperter, at luftvåbens-veteraner udsat for AgentOrange i forbindelse med Vietnam-krigen har en højere risiko forprostata- og hudkræft end gennemsnittet.

FacebookTwitter