Al Qaeda-fanger afviser forbindelse til Irak

To af de højeststående Al Qaeda-folk i amerikansk fangenskab, har under afhøringerne afvist at der var kontakter mellem terrornetværket og Saddam Husseins styre i Irak. Præsident Bush fastholder at Al Qaeda samarbejdede med Saddam Hussein.

To af de højeststående Al Qaeda-folk i amerikansk fangenskab,har under afhøringerne afvist at der var kontakter mellemterrornetværket og Saddam Husseins styre i Irak, skriver dagbladetThe Washington Post mandag.

Bin Laden nedlagde veto

Abu Zubaydah, der har været fanget siden marts 2002, har forklaretat man havde diskuteret at tage kontakt til Irak, men at Osama binLaden personligt nedlagde veto, fordi han ikke ville være afhængigaf Saddam Hussein.

Tilsvarende har Khalid Sheikh Mohammed, der betegnes som AlQaedas operationschef frem til tilfangetagelsen i marts, afvist atder var forbindelser til styret i Bagdad.

Den amerikanske avis citerer flere kilder iefterretningstjenesterne, der har læst CIAs hemmeligt-stempledeafhøringsrapporter. Avisen noterer, at mens regeringen mange gangehar henvist til efterretnings-rapporter, der skulle godtgøreforbindelser mellem Irak og Al Qaeda, har regeringen valgt at holdesidde informationer hemmelige.

En talsmand for CIA, Bill Harlow, afviser at kommentereoplysningerne, mens en anden, højtstående anonym efterretningsmandnedtoner betydningen af afhøringerne, fordi alt hvad detilbageholdte Al Qaeda-folk siger, skal tages med den størsteskepsis, skriver avisen.

Bush fastholder at der er beviser

Præsident Bush fastholdt mandag overfor pressekorpset i Det HvideHus, at regeringen ikke har manipuleret medefterretnings-informationerne, for at skabe grundlag for krigen modIrak. - Irak havde en våben-program. Efterretninger gennem heletiåret viser at de havde et våbenprogram. Jeg er fuldstændigoverbevist om at vi med tiden vil se at de faktisk havde etvåbenprogram, sagde Bush ifølge bureauet AP.

Bush afviste at USAs troværdighed står på spil, hvis ikke derfindes beviser for de påståede masseødelæggelsesvåben.

- Dette lands troværdighed hviler på vores stærke ønske om atgøre verden mere fredelig, og verden er i dag mere fredelig eftervores beslutning, svarede præsidenten.

- Historien vil vise, historien og tiden vil bevise at DeForenede Stater tog den absolut rigtige beslutning - at befri Iraksfolk fra Saddam Husseins kløer, sagde George Bush, der besvaredespørgsmål fra medierne inden et regeringsmøde. Bush fastholdt også,trods artiklerne i The Washington Post, at Al Qaeda var til stede iBagdad, skriver AP.

Facebook
Twitter