Alt for mange elge i Sverige

Det vrimler med elge i det sydlige Sverige. Der er blevet næsten dobbelt så mange af de store dyr i området siden 2005, og nu skaber de problemer.

Elgbetanden er nærmest eksploderet i det sydlige Sverige siden 2005 (© colourbox)

Der er ikke tal på hvor mange elge der er i det sydlige Sverige. men bedømt ud fra hvor mange elge jægerne rapporterer, de har set på deres jagter, og hvor mange ulykker, der sker med elge, anslås det at elgstammen er fordoblet siden 2005.

Og så mange elge udgør et problem, siger Sveriges skovstyrelse til den svenske ra-dioavis.

Æder træerne

Elgene gør stor skade på blandt andet nyplantede fyrretræer, som er det rene slik for dyrene. Skovejerne forsøger at jage dyrene væk med selvopfundne midler. Nogen for-søger at skræmme dem ved at hænge CD'er op i de unge træer.

Eksplosionen i antallet af elge skyldes blandt andet stormen Gudrun, som hærgede det sydlige Sverige i 2005. Store skovområder blev raseret, og de lysninger, der op-stod hvor træerne var væltet, er det rene spisekammer for elgene.

Flere kalve

Den megen mad betyder, at elgene får flere kalve. Samtidig er mange jægere, også skovbrugere og de har haft travlt med at få plantet nye træer, og har derfor haft mindre tid til at gå ud og skyde elge, forklarer den svenske radioavis.

Skovstyrelsen har ikke oplevet noget lignende siden 1980'erne. Styrelsens vildtekspert Christer Kalén siger, at der nu må skydes flere elge, for ellers risikerer ulykkerne og skaderne på skovene at blive et kæmpeproblem.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk