Argentina devaluerer med 29 procent

Det argentinske senat har godkendt en krisepakke, der stort set giver præsident Duhalde frie hænder til at ændre den økonomiske politik. Allerførst devalueres pesoen med 29 procent, og valutaen skal fremover ikke være knyttet til den amerikanske dollar.

Den argentinske regering vil fastsætte kursen på landets valuta,pesoen, til 1,40 over for dollaren, hvilket svarer til endevaluering på ca. 29 procent.

Priserne på offentlige serviceydelsersom vand og elektricitet, der hidtil har været i dollar, vil blivelavet om til peso i forholdet én tilén.

Bankernes tab heraf vil blivekompenseret ved udstedelser af statsobligationer.

Dollarlån op til 100.000 vil kunneblive tilbagebetalt i peso i forholdet én til én.

Eksisterende bankindeståender idollar og peso berøres ikke.

Regeringen ventes at introducere enikke-officiel peso, der vil følge den officielle.

Devaluering af pesoen, der fastsættestil 1,40 over for dollaren. Regeringen har tilladelse til at ladepesoen flyde i 4- 5 måneder.

Senatet godkendte i aftes en økonomisk krisepakke, som giverpræsident Eduardo Duhalde beføjelser til at ophæve de seneste 10års politik, der knyttede landets valuta, pesoen, til denamerikanske dollar.

Fastkurspolitikken har fået skylden for det økonomiske uvejr,som har hærget Argentina og efterladt landet i rent kaos.

Indleder nye forhandlingerSamtidig meddelte økonomiminister Jorge Remes Lenicov, at Argentinai begyndelsen af februar vil indlede nye forhandlinger med DenInternationale Valutafond, IMF, og andre multinationale finansielleinstitutioner for at få omstruktureret den enorme gæld, der svarertil knap 1100 mia. kroner.

Siden 21. december har landets økonomi været fuldstændigtlammet, men Lenicov sagde søndag, at valutamarkedet ventes atgenåbne onsdag.

Den kommende devaluering vil utvivlsomt blive hård for denenkelte argentiner, fordi 80 procent af de private lån er optaget idollar, mens lønninger bliver udbetalt i peso.

Duhalde ventes blandt andet at lette devalueringens konsekvenserfor argentinerne med tilbud om at kunne tilbagebetale dollarlån påop til 100.000 med peso i forholdet én til én.

DR NyhederOnline

»Indtil i dag var en Argentinskpeso lig med en US-dollar. En US-dollar var ved middagstid, mandag,cirka 8,35 kroner. Argentina sænker nu værdien af sin valutasåledes, at der går 1,4 peso pr. dollar. Det betyder, at den nyepeso får en kurs i danske kroner, der 8,35 divideret med 1,4,hvilket er 5,96 kroner. Det betyder alt i alt, at den argentinskepeso efter devalueringen har en værdi, der er knap 29 procentlavere end før. ((8,35-5,96)x100/8,35=28,62%)«

Duhalde håber, at devalueringen vil gøre argentinske produktermere konkurrencedygtige både hjemme og i udlandet, hvilket viltiltrække udenlandske investeringer og dermed reducere landetsarbejdsløshed på næsten 20 procent. Duhalde giver planen seksmåneder til at slå igennem.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk