Atomulykke i kategori med Tjernobyl

Atomulykken i Japan er nu i kategori med den i Tjernobyl i 1986. Myndighederne har opkvalificeret ulykken til syv, som er det maksimale.

Atomulykken på Fukushima i Japan er nu i den værste kategori, nemlig syv ud af syv på skalaen. (© Scanpix)

Japan har sat vurderingen af atomkraftulykken i landet op til det samme niveau som katastrofen i Tjernobyl for 25 år siden. Det oplyser myndighederne.

Hidtil har ulykken på atomkraftværket i Fukushima været klassificeret som en atomulykke på niveau fem på en international skala. Det svarer til ulykken på Three Mile Island-værket i USA i 1979.

Men nu løfter regeringen ulykken til syv, som er det maksimale. Det er kun sket en gang tidligere i historien, nemlig i forbindelse med katastrofen i Tjernobyl i 1986.

Betydelig ulykke

Ifølge the International Nuclear Events-skalaen modsvarer syv en "betydelig ulykke", mens fem på skalaen er en "ulykke med omfattende konsekvenser".

Beslutningen skyldes de målinger af radioaktivitet, som løbende tages i nærheden af værket i Fukushima, der blev delvist ødelagt af tsunamien den 11. marts.

Mindre udslip end Tjernobyl

Tilsynsmyndighederne for atomkraftenergi forklarer, at det radioaktive udslip fra Fukushima-værket, svarede til 10 procent af udslippet fra katastrofen i Tjernobyl.

- I Tjernobyl var der en akut eksponering mod høje strålingsniveauer og 29 mennesker døde som følge af dette. Det er ikke tilfældet i Fukushima, siger en talsmand for tilsynsmyndigheden.

- I Tjernobyl eksploderede reaktorerne. I Fukushima er reaktorerne intakte, selv om vi har set et vist udslip, siger talsmand Hidehiko Nishiyama.