Breiviks advokat: Sådan har den norske stat krænket menneskerettighederne

Advokat Øystein Storrvik fortalte i detaljer om, hvordan den norske stat ifølge Anders Breivik har begået brud mod hans menneskerettigheder.

I sin tale underbyggede Øystein Storrvik (th) blandt andet sin kritik af Breiviks behandling i fængslet med en henvisning til den danske sag om elitesvømmeren Peter Rohde, der sad isolationsfængslet i 11 måneder. (Foto: LISE ASERUD © Scanpix)

Anders Breiviks retssag mod den norske stat er i gang, og det første retsmøde blev i dag indledt med en 2 timer lang tale fra Breiviks advokat Øystein Storrvik.

Det fremgår af NRKs livedækning af retssagen, der bliver afholdt i en gymnastiksal i Spien-fængslet, hvor Breivik er indsat.

-Den nedværdigende og umenneskelig behandling er afgørende for os i den her sag.

Sådan lød det blandt andet fra Øystein Storrvik, da han i detaljer fremlagde, hvorfor den norske stat ifølge Breivik har brudt artikel tre i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Her står der, at 'ingen må underkastes tortur og ej heller umenneskelig eller vanærende behandling eller straf.'

Den nedværdigende og umenneskelig behandling er afgørende for os i den her sag.

Øystein Storrvik

Øystein Storrvik kritiserede forholdene, som Breivik afsoner sin dom under, med udgangspunkt i en sætning fra menneskerettighedskonventionen.

- Når man ikke har dødsstraf, så har man krav på en form for indhold i sin afsoning. Et indhold som gør, at dødstraf ikke ville være et alternativ, man ville vælge, sagde han.

Kritikken fra Breiviks advokat lød blandt andet sådan:

  • Der er udsigt til, at Anders Breivik aldrig bliver prøveløsladt under sin afsoning. Det er konklusionen på en analyse, som Breiviks to advokater står bag. Analysen peger på, at den norske kriminalforsogen sandsynligvis ikke vil efterkomme Breiviks ønske om prøveløsladelse, som han ifølge advokaten har ret til.
  • Der er dokumentation for, at fængselspersonalet har gennemført over 300 kropsvisitationer af Breivik, siden han blev fængslet i 2011. Flere af dem har været af krænkende karakter, mener sagsøger. Blandt andet er Breivik flere gange blevet afklædt og kommanderet ned på huk, så personalet kunne tjekke, om han har gemt ting i sin endetarm.
  • Bortset fra et enkelt møde med hans mor kort før hendes død, har Breivik været udsat for langvarig isolation og kontakten til besøgende er foregået gennem en glasrude. Kun professionelle personer, som advokater, har fået tilladelse til at besøge ham, og han er komplet isoleret fra de andre fanger. Det mener Øystein Storrvik kan skade Breivik psykisk, og han peger på, at Breivik vil udvikle såkaldte isolationsskader.

Øystein Storrvik underbyggede anklagen med flere henvisninger til udenlandske sager, blandt andet den danske sag om elitesvømmeren Peter Rohde, der sad isolationsfængslet i 11 måneder.

- Dette er sammenlignligt med et norsk system. Rettens vurdering var dengang, at 11 måneders isolation kan skabe helbredsproblemer, sagde Breiviks advokat.

Retssagen forløber over de næste fire dage.