Bush beskriver sin udenrigspolitiske doktrin

Bush-doktrinen - USA skal udfarende forsvare sin position som verdens leder - er nu kommet sort på hvidt.

USA er verdens leder, og det skal USA blive ved med at være.

For at forsvare denne status forbeholder præsidenten sig ret tilat foretage såkaldte forebyggende militærangreb mod lande ellergrupper, som hans regering regner for fjender.

Det er et af hovedtemaerne i rapporten "USA's NationaleSikkerhedsstrategi", som Bush-regeringen har udarbejdet til USAsKongres.

Den ganske udfarende, unilaterale strategi vil uden tvivlfremover blive betegnet "Bush-doktrinen".

Dokumentet blev fredag bragt i avisen The New York Times, og detventes, at Washington-administrationen senere fredag offentliggørerdet officielt.

Det beskriver Bush-regeringens udenrigspolitik, og hveramerikansk præsident er forpligtet til at aflevere sådan en rapporttil Kongressen.

Facebook
Twitter