Bushs popularitet falder igen

Præsident Bushs popularitet har nået det hidtil laveste tal i en ny meningsmåling fra tv-stationen CBS News. Kun 34 procent bedømmer i målingen præsidentens indsats positivt.

Præsident Bushs popularitet er igen for nedadgående, viser en meningsmåling. (Foto: AP Graphics © AP Graphics)

Præsident Bushs popularitet har nået det hidtil laveste tal i en ny meningsmåling fra tv-stationen CBS News.

Kun 34 procent bedømmer i målingen præsidentens indsats positivt. Det er et fald på 8 procentpoint på kun en måned.

Ikke længere "vores mand"

Modsat udtrykker 59 procent utilfredshed med præsidentens embedsførelse, og for første gang udtrykker et flertal af de adspurgte, at præsidenten ikke bekymrer sig om folk som dem selv, understreger CBS News.

Ifølge CBS News må præsidenten notere dårlige tal på så godt som alle områder.

To ud af tre mener at USA's forsøg på at stabilisere Irak går dårligt, og kun 30 procent mener at præsidenten håndterer Irak-krigen fornuftigt.

Selv i spørgsmålet om krig mod terror - der længe har været præsidentens sikreste kort - er stemningen vendt. Halvdelen siger de er uenige i måden, hvorpå Bush fører krig mod terror, mens 43 procent bifalder den.

I en særlig måling har CBS News undersøgt holdningen til præsidentens og regeringens indsat for Katrina-katastrofens ofre. Her viser målingen, at kun 32 procent mener at præsidenten har gjort det nødvendige.