Castro trækker sig som Cubas præsident

Fidel Castro meddeler, at han ikke genopstiller til det forestående præsidentvalg i Cuba.

Brødrene Fidel og Raul på et foto fra 2003, fotograferet i Nationalforsamlingen. Raul har siden juli 2006 været fungerende præsident. Spørgsmålet er, om Fidels meddelelse betyder, at Raul træder permanent ind på posten. (Foto: Adalberto Roque © Scanpix)

Fidel Castro meddeler, at han ikke genopstiller til det forestående præsidentvalg. Præsidenten vælges i den nyvalgte Nationalforsamling.

I en skriftlig meddelelse, offentliggjort blandt andet i avisen Juventud Rebelde, hedder det, at Fidel Castro ikke genopstiller til sine poster som præsident, formand for statsrådet og øverstkommanderende.

Helbred svigter

Han anfører, at det er hans svigtende helbred, der får ham til at trække sig, efter at have været Cubas leder siden 1959.

- Det strider mod min samvittighed at besidde en post, som kræver en fysisk mobilitet og ubegrænset indsats, som jeg ikke er i stand til at yde, skriver Castro.

Tidspunktet for Castros meddelelse er ikke overraskende. Den nyvalgte Nationalforsamling samles til konstituerende møde 24. februar, og her vælges de øverste cubanske magtorganer - ikke mindst præsidenten, der formelt har titel af formand for statsrådet.

Castro har defor være nødt til at tage stilling til, om tiden nu er inde til, at han formelt frasiger sig magten, som han har haft siden den cubanske revolutions sejr i 1959.

Castro overdrog i overensstemmelse med forfatningen midlertidigt alle sine beføjelser til vicepræsident og forsvarsminister Raul Castro, da han i juli 2006 blev alvorligt syg og måtte gennemgå flere omfattende maveoperationer.

Overgangsfigur

Raul Castro, der er Fidels lillebror, er blevet anset for at være en overgangsfigur. Alene hans alder - 76 år - understreger, at han ikke er den cubanske leder på lang sigt.

Raul Castro har ledet Cuba forholdsvis stilfærdigt og diskret og har ikke afgivet mange signaler om Cubas kurs efter Fidel.

Men trods Raul Castros ry for at være en hårdhudet, ortodoks kommunist har der i de forgangne halvandet år været visse tegn på, at Cuba bevæger sig i en mere reformorienteret retning.

Systemkritikere

I søndags løslod de cubanske myndigheder syv fængslede systemkritikere, der hører til en gruppe af oppositionelle, der i 2003 blev idømt lange fængselsstraffe.

Den spanske regering har været involveret i drøftelser med Cuba om de fængslede, men den spanske udenrigsminister Miguel Angel Moratinos siger, at beslutningen om løsladelse alene var de cubanske myndigheders initiativ.

Generationsskifte

Spørgsmålet er, om Fidel Castros definitive farvel til de officielle magtpositioner betyder, at sløret nu løftes for, hvem der skal lede Cuba i fremtiden, eller om overgangsperioden med Raul Castro ved roret forlænges.

Da Fidel Castro i juli 2006 meddelte, at han midlertidigt trak sig, opremsede han samtidig en række navne på fremtrædende personer i parti- og statsapparat, som ville tage hånd om hans mange opgaver.

Der er stor sandsynlighed for, at den eller de personer, der skal erstatte Raul Castro, er at finde blandt disse navne, og hvis ikke det egentlige generationsskifte sker allerede 24. februar, vil sammensætningen af statsrådet med sikkerhed vise, hvem der er favoritterne.

Afløsningen

Spørgsmålet om den gamle gardes afgang antydes i budskabet, der i dag er optrykt i de cubanske medier.

"Heldigvis kan vi stadig regne med kadrer fra den gamle garde sammen med andre, som var meget unge, da den første etape af revolutionen blev indledt. Nogle var nærmest børn, da de sluttede sig til de bevæbnede i bjergene.... De har autoriteten og erfaringen til at garantere afløsningen", skriver Castro.

Han tilføjer, at samfundet også kan regne med dem, han kalder "mellemgenerationen", der sammen med de ældre har lært sig "den vanskelige og nærmest uopnåelige kunst at organisere og styre en revolution".