Tema Cosby-sag

Cosby for retten i første sag om seksuelt overgreb

Komikerens advokat har bedt dommeren afvise sagen om et seksuelt overgreb, der skulle have fundet sted i 2004.

Bill Cosby blev løsladt mod kaution, efter det første retsmøde i sagen den 30. december. (Foto: Mark Makela © Scanpix)

Det var meningen, at den 77-årige Bill Cosby skulle have været for retten allerede 14. januar.

Men den høring, som finder sted i Pennsylvania i dag, blev skubbet, efter komikerens advokat bad dommeren om helt at afvise sagen, som består af tre anklager om seksuelle overgreb, som skulle have fundet sted mod en af Cosbys kvindelige bekendte tilbage i 2004.

Sagen er den første sigtelse mod den aldrende Cosby, efter op mod 50 kvinder har beskyldt ham for seksuelle overgreb.

Ifølge blandt andet Variety er begrundelsen for, at sagen bør afvises, at den tidligere statsanklager, Bruce L. Castor Jr., allerede i 2005 lovede, at Cosby "aldrig ville kunne blive dømt" i forbindelse med anklagerne i den specifikke sag.

Løftet blev afgivet i forbindelse med et civilt søgsmål anlagt af den forurettede kvinde mod komikeren, hvor Cosby blev lovet straffrihed, hvis han aflagde fuldt vidneudsagn.

Men den siddende statsadvokat har forstødt løftet og agter nu, at bruge selvsamme vidneudsagn mod Bill Cosby.

Samtidig mener forsvaret, at den 10 års forsinkelse, som sagen er fremført med, taler for, at den bør afvises.

Beviserne i sagen består - udover Cosby eget vidneudsagn, af vidneudsagn fra de adskillige kvinder, der i det seneste år er trådt frem med beskyldninger mod komikeren.