Danmark i FN's sikkerhedsråd

Danmark får en plads i FN's Sikkerhedsråd i perioden januar 2005 til december 2006. Næste skridt bliver at få formandsposten for FN's anti-terrorkomité. Men den manøvre er Rusland ikke særlig begejstret for.

Danmark får en plads i FN's Sikkerhedsråd i perioden januar 2005til december 2006. Nu ønsker den danske regering, at det følges opmed, at Danmark får posten som formand for FNsanti-terrorkomité.

 • 1953-54,

 • 1967-68 og i

 • 1985-86.

Danmarkhar 3 gange tidligere været medlem af Sikkerhedsrådet, nemlig i: Danmark i sikkerhedsrådet

Men Rusland synes ikke, at det er indlysende, at Danmark får denpost.

For eftergivende

Ruslands forsvarsminister Sergej Ivanov mener, at de danskemyndigheder har været alt for passive over for den tidligereGuantanamo-fange, Slimane Abderrahmane, som for nylig sagde, at hanville rejse til Tjetjenien og kæmpe mod russerne der.

Rusland mener, at det er utilgiveligt at være eftergivende overfor terrorister og deres støtter.

Ruslandsforsvarsminister Sergej Ivanov mener, at Danmark er foreftergivende over for terrorister. © DR

Peter Viggo Jakobsen, sikkerhedspolitisk ekspert fra DanskCenter for Internationale Studier, siger, at Danmark skal tage denrussiske melding alvorlig:

- Russerne kan i kraft af deres permanente medlemskab forhindre,at vi får den formandspost, så vi skal prøve at gøre dem meretilfredse, siger Peter Viggo Jakobsen.

Reformer i vente

I dag vælger de 191 medlemmer af FN's Generalforsamling fem nyemedlemslande til FN's Sikkerhedsråd.

Fem lande, Danmark, Grækenland, Japan, Tanzania og Argentina, erkandidater til at blive medlem, når Angola, Chile, Tyskland,Pakistan og Spanien forlader Sikkerhedsrådet.

Peter Viggo Jakobsen,sikkerhedspolitisk ekspert.»Når et så tungtmedlem af FN modsætter sig det danske ønske, skal vi tage detalvorligt.«

Dermed er Danmark så godt som sikret en af de ledigepladser.

Næste år fylder FN 60 år og internationalt pressesorganisationen for at gennemføre reformer af Sikkerhedsrådet, hvorUSA, Storbritannien, Rusland, Frankrig og Kina siden oprettelsen i1945 har været permanente medlemmer.

Japan, Tyskland og Italien har arbejdet hårdt for at blive fastmedlem af Sikkerhedsrådet, der i alt har 15 medlemmer.

//detectBrowser();//

 • FN blev dannet, da 51 lande underskrev FN-charteret den 26.juni 1945, men så først for alvor dagens lys den 24. oktober 1945.

 • FN har som organisation seks hovedorganer: Generalforsamlingen,Sikkerhedsrådet, Det Økonomiske og Sociale Råd, Formynderskabsrådetog Sekretariatet, der ligger i New York. Det sjette organ DenInternationale Domstol ligger i Haag. Generalforsamlingen, hvoralle medlemsstater hver har en stemme, tager alle finansielle ogbudgetmæssige beslutninger.

 • Af de nuværende 192 selvstændige stater i verden er det kunVatikanstaten og Taiwan der ikke medlem afFN.

FN

 • Generalforsamlingen består af en repræsentant fra hvertmedlemsland, som hver har en stemme.

 • Generalforsamlingen trådte første gang sammen 10. januar 1946,og mødes fast tre måneder om året fra midten af september tilmidten af december, og ellers efter behov.

 • Generalforsamlingen fastlægger retningslinjerne for FNsarbejde, gennemgår rapporter fra andre dele af systemet, træfferafgørelse om optagelse af nye medlemmer, vedtager budget ogudnævner generalsekretæren.

 • Beslutninger træffes med to tredjedeles flertal, når der ertale om vigtige beslutninger, ellers ved simpeltflertal.

Generalforsamlingen

 • FN's Sikkerhedsråd består af fem permanente og 10 valgtemedlemmer.

 • De fem permanente medlemmer af Sikkerhedsrådet er: Rusland,USA, Kina, Frankrig og Storbritannien. Alle fem lande har vetoretved afstemninger.

 • De øvrige 10 medlemmer er valgt for en 2-årig periode. Lige nuer de midlertidige medlemmer: Tyskland, Pakistan, Spanien, Chile,Angola, Filippinerne, Rumænien, Algeriet, Benin og Brasilien.

 • For at få flertal i Sikkerhedsrådet kræves minimum 9 stemmer.

 • For at få en plads i Sikkerhedsrådet kræves der opbakning fra2/3 af alle medlemslande.

SikkerhedsrådetFN

Facebook
Twitter