Danmark undlod at oplyse krigsforbrydertribunal

Vi har tilsyneladende svigtet at give dokumenter til international domstol

Danmark har

tilsyneladende
givet
urigtige
eller
mangelfulde
oplysninger til Det Internationale Krigsforbrydertribunal for det tidligere
Jugoslavien
, ICTY, i Haag og har i strid med sine
forpligtelser
over for tribunalet undladt at udlevere dokumenter, som tribunalet har udbedt sig fra Danmark. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Det er sket i forbindelse med den igangværende retssag mod den tidligere bosnisk-serbiske politiske leder Radovan Karadzic, hvor krigsforbrydertribunalet på foranledning af Karadzic har bedt Danmark om dokumenter, som, han mener, styrker hans forsvar i sagen. Svaret fra det danske forsvarsministerium var, at man ikke lå inde med dokumenter af relevans for den krigsforbrydertiltalte Karadzics forsvar. Men dokumenter, som Kristeligt Dagblad har fået

aktindsigt
i, viser, at dette er i strid med sandheden.

Alene i arkiverne i Forsvarsministeriets departement ligger der tre dokumenter, som Danmark skulle have udleveret til Radovan Karadzic, skriver avisen.

Det drejer sig om en baggrundsorientering om en

FN
-rapport om bombningen af Markale-markedet i Sarajevo i 1994, hvor 66 mennesker blev dræbt, en fax med konklusioner på rapporten samt et referat af en samtale mellem Danmarks ambassadør i
London
og det britiske udenrigsministerium.

Markale-bombningen er et af anklagepunkterne mod Karadzic, og sidstnævnte er derfor interesseret i dokumenterne, hvoraf det fremgår, at

FN
har været i tvivl om, hvorvidt det var Karadzics bosnisk-serbiske styrker, der affyrede granaten, eller om den var placeret af de bosniske muslimer selv. Alligevel har Forsvarsministeriet - via Udenrigsministeriet, som officielt viderebringer svarene på Danmarks vegne - oplyst til tribunalet, at det efter en "meget omfattende" eftersøgning af "alle relevante arkiver" og en gennemgang af "store mængder sager og dokumenter fra fjernlagre" ikke var muligt at finde et eneste dokument, der var relevant.

Danmark er som medstifter af krigsforbrydertribunalet, der blev oprettet i 1993 af

FN
's Sikkerhedsråd, forpligtet til at samarbejde med tribunalet og udlevere dokumenter til
anklagemyndigheden
eller de anklagede, når tribunalet beder om det. Juridiske eksperter med
indsigt
i krigsforbrydertribunalets arbejde finder det uheldigt, at Danmark, der normalt regnes for et foregangsland, ikke har levet op til sine
forpligtelser
. Og også Radovan Karadzics juridiske rådgiver, Peter Robinson, er overrasket over, at Danmark alligevel har dokumenter, der kan bruges i Karadzics forsvar:

"Vi vil genåbne sagen. Både for at få dokumenterne frem, men også for at holde folk ansvarlige, hvis de afgiver falske oplysninger til tribunalet," siger Peter Robinson til Kristeligt Dagblad.

Facebook
Twitter