Danmark valgt ind i omdiskuteret FN-råd

Danmark er for første gang blevet valgt ind i FN's Menneskerettighedsråd.

De delegerede i FN's Menneskerettighedsråd lytter til en tale fra deres nye menneskerettighedskommissær, Michelle Bachelet, den 10. september.

Danmark kommer til at sidde med ved bordet, når FN’s Menneskerettighedsråd (UNHRC) fremover skal mødes for at forholde sig til menneskerettigheder verden over.

Det står klart, efter at FN’s medlemslande i dag har stemt om, hvem der skal sidde med i det 47 lande store råd.

167 lande stemte ifølge Udenrigsministeriet for, og det er første gang, at Danmark er blevet valgt ind. Danmark forsøgte at blive valgt ind i 2007, men den gang lykkedes det ikke.

Danmark har pladsen i de kommende tre år.

Rådet blev grundlagt i 2006, hvor det erstattede den daværende Menneskerettighedskommission.

Rådet skal både styrke og beskytte menneskerettighederne verden rundt og holde øje med, altså om alle medlemmer nu også lever op til dem.

Men ifølge kritikere er det problematisk, at lande som Kina, der er blevet kritiseret af Human Rights Watch for sine krænkelser af menneskerettighederne, og Saudi-Arabien, hvor ytrings- og religionsfriheden har trange kår, sidder med.

Derudover valgte USA tidligere på året at forlade rådet.

Det skete blandt andet med den forklaring, at rådet er ”kronisk fordomsfuldt” over for Israel, en af USA’s tætteste allierede. USA’s FN-ambassadør, Nikki Haley, kaldte på daværende tidspunkt rådet for ”hyklerisk og egennyttigt”.

Stolt udenrigsminister

Den danske udenrigsminister, Anders Samuelsen (LA), var med, da der i dag blev stemt i FN's Generalforsamling i New York. Og han er både glad og stolt over, at Danmark er blevet valgt.

- Medlemskabet giver os en vigtig platform til at fremme de værdier, Danmark er bygget på. Vi vil forsvare frihedsrettighederne og den liberale verdensorden. Og vi vil arbejde for et troværdigt Råd, der behandler de alvorligste menneskerettighedskrænkelser, uanset hvor de sker, udtaler han i en pressemeddelelse.

Han mener samtidig, at FN's Menneskerettighedsråd "har et stort potentiale og kan handle i sager, hvor Sikkerhedsrådet er blokeret".

- Det har vi set i Myanmar og i Syrien. Det potentiale vil vi som medlemmer udnytte bedst muligt. Vi ønsker at reformere Rådet, så det bruger sit mandat mere effektivt og handlekraftigt. Det betyder blandt andet, at Rådets medlemmer skal leve op til de højeste menneskerettighedsstandarder, og at Israel behandles på lige fod med alle andre, udtaler han.

Udover Danmark er 17 andre nye lande også blevet valgt ind.

HVAD LAVER FN’S MENNESKERETTIGHEDSRÅD?

  • Hvert fjerde år gennemfører rådet en undersøgelse af samtlige 192 FN-landes standarder og opfyldelse af menneskerettighederne. Undersøgelsen hedder UPR – Universal Periodic Review. Rådet rådgiver stater om, hvordan de kan leve op til menneskerettighederne.

  • Rådet har også noget kaldet ”Særlige procedurer”, som er uafhængige eksperter og arbejdsgrupper, der opererer i bestemte lande eller med bestemte temaer.

  • Rådet behandler også klager om gentagne, dokumenterede og grove tilfælde af menneskerettighedskrænkelser.

  • Menneskerettighedsrådets resolutioner er IKKE bindende, men indeholder ”stærke politiske forpligtelser”.

  • Kilde: Confederation Suisse/FN

Opdateres...

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter