Dansk Energi efter COP22: Grøn el-kurs kræver større politisk opbakning

Det kræver et langt større politisk fokus, hvis den grønne el skal ​udbredes i fremtiden, siger interesseorganisationen.

Vedvarende el skal eksempelvis anvendes i bygninger, i industrien og transportsektoren, og her halter vi bagefter i Danmark, siger Dansk Energis administrerende direktør. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

FN’s årlige klimakonference sluttede i nat i Marokko. Og hvis der er en ting, der står soleklart efter forhandlingerne, så er det, at verdens lande har kurs mod en grøn fremtid, hvor vedvarende energi som sol og vind på skal erstatte fossile og klimaskadelige brændsler som olie, gas og kul.

Det er meldingen fra Lars Aagaard, administrerende direktør i interesseorganisationen Dansk Energi, som selv har deltaget i en del af COP22-konferencen, der blev afholdt i Marrakech.

- Det er godt for klimaet og godt for de danske virksomheder, der er førende på løsninger, som resten af verden efterspørger, siger han.

Større fokus på grøn el

Konferencen var den første efter den globale klimaaftale blev indgået i Paris sidste år, og opbakningen til det overordnede mål om en maksimal global temperaturstigning på to grader celsius er stadig intakt.

Men hvis vi i fremtiden skal sikre, at vedvarende energi fortrænger olie, gas og benzin, skal vi også bruge el til meget mere, end vi gør i dag, påpeger Lars Aagaard. Vedvarende el skal eksempelvis anvendes i bygninger, i industrien og i transportsektoren. Og her halter vi bagefter i Danmark, siger han.

- Det skyldes, at skatter og afgifter på el stadig er op til fire gange højere end på fossile brændsler, selv efter at vi får flyttet PSO’en væk fra elregningen, som det netop er blevet besluttet politisk. Derfor er politikernes store klimaopgave nu at finde en løsning på, hvordan vi får langt mere af den stadig grønnere el ind i vores biler, varme og i industrien.

Flere penge til grøn forskning

Danmark har i mange år haft en førerposition, når det kommer til grøn energiteknologi, fordi vi i flere årtier har satset på eksempelvis vindenergi. Men i takt med, at alle verdens lande sætter skub i den grønne omstilling, vil konkurrencen fra udlandet også stige, siger Dansk Energis administrerende direktør.

Derfor bør de danske politikere bør stramme sig an og afsætte flere penge – fremfor at skære i dem – til forskning og udvikling af grøn energiteknologi.

Efter V-regeringen trådte til i 2015, har den eksempelvis halveret den grønne EUDP-tilskudsordning, der skal støtte forskning i vedvarende energikilder, fra 397 millioner kroner i 2015 til 193 millioner kroner på næste års finanslov.

- Vi skal bruge politisk opbakning, hvis vi skal udvikle nye teknologier, ellers står andre lande klar til at tage de job og vækstmuligheder, der følger med, siger han.

Facebook
Twitter